Imatge d´una persona amb Parkinson

Aconsegueixen revertir amb èxit per primera vegada els símptomes motors del Parkinson

La conclusió principal d'aquest estudi és que és possible tractar els signes motors de la malaltia de Parkinson

Investigadors del Centre Integral de Neurociències Abarca Campal HM CINAC, ubicat l'Hospital Universitari HM Porta del Sud de Móstoles, han aconseguit realitzar amb èxit per primera vegada subtalamotomies bilaterals mitjançant ultrasons focals d'alta intensitat (HIFU), mostrant que el procediment és eficaç i segur , i és capaç de revertir les manifestacions motores de la malaltia de Parkinson.

El benefici motor que van experimentar els pacients ha estat altament significatiu, mentre que els efectes adversos experimentats van ser lleus i majoritàriament transitoris. D'aquesta manera, la principal conclusió d'aquest estudi és que és possible tractar els signes motors de la malaltia de Parkinson als dos costats del cos mitjançant l'anomenat HIFU.

Aquest abordatge és pioner perquè, fins ara, aquest tipus de procediment amb ultrasons només es feia en un dels hemisferis cerebrals i, per tant, els beneficis d'aquesta tècnica només impactaven en un dels costats del cos.

Així, aquest grup de recerca, liderats pel doctor José Obeso, director d'HM CINAC, i el doctor Raúl Martínez, neuròleg i investigador clínic de HM CINAC, resolen positivament una de les grans incògnites en aquest camp referida a la hipotètica viabilitat de la subtalamotomia mitjançant HIFU de forma bilateral.

"La realització de tractament ablatiu bilateral en la malaltia de Parkinson mitjançant radiofreqüència i cirurgia estereotàxica s'ha associat clàssicament amb complicacions greus, per la qual cosa aquesta opció terapèutica estava considerada com a no disponible, amb les limitacions terapèutiques que això comportava. El nostre estudi desterra aquest plantejament , mostrant que en efecte es pot realitzar lesió de nucli subtalàmic dels dos hemisferis amb bona tolerància, si bé cal precisar que cada ablació (tractament amb HIFU) es realitza en moments diferents, i separats entre si uns 12 mesos”, destaca Obeso.

Aquest estudi, que es vehicula a través de la Fundació de Recerca HM Hospitals i compta amb la participació del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED) pertanyent a l'Institut de Salut Carles III, acaba de ser publicat a la revista científica 'JAMA Neurology', òrgan de difusió de l'American Medical Association.

Es tracta de la primera publicació al món sobre la subtalamotomia mitjançant HIFU realitzada de forma bilateral. "Encara que es tracta d´un estudi preliminar, aquests resultats mostren que l´aplicació bilateral de l´HIFU seria un tractament factible i eficaç en pacients ben seleccionats. Les millores en alguns dels sis pacients tractats són molt significatives.

Necessitem estudis més grans per corroborar aquestes troballes, sobretot en termes de seguretat del procediment”, indica el doctor Raúl Martínez.

La subtalamotomia mitjançant HIFU consisteix en la realització progressiva i controlada d'una termoablació, és a dir, una lesió per augment de temperatura en un nucli del cervell anomenat nucli subtalàmic, mitjançant l'aplicació d'ultrasons d'alta intensitat.

L'ablació es fa amb la guia de la imatge de RNM en temps real durant el procediment. D'aquesta manera, s'aconsegueixen revertir les manifestacions motores de la malaltia de Parkinson com el tremolor parkinsonià, la rigidesa i la bradicinèsia.

Aquesta tècnica, mínimament invasiva, impacta sobre les estructures profundes del cervell sense la necessitat de fer una incisió cranial i té efecte clínic immediat. L´absència d´incisió suposa beneficis en termes de seguretat, atès que s´eliminen les complicacions clàssiques d´una cirurgia intracranial i la col·locació d´implants cerebrals. A més, es redueixen els temps de recuperació, l'estada hospitalària i la complexitat de cures que el pacient necessita