Tres autònoms a què ha finançat MicroBank

Acord entre Microbank i el Banc Europeu d'Inversions: 200 milions per a projectes

La transacció impulsarà la creació de llocs de treball, especialment entre joves emprenedors

MicroBank i el Banc Europeu d'Inversions (BEI) han signat un préstec de 100 milions d'euros per facilitar l'accés al finançament a microempreses i autònoms a Espanya, ajudant-los a iniciar o expandir els negocis. Aquest préstec, recolzat per una garantia de CaixaBank, permetrà a MicroBank oferir un total de 200 milions d'euros en microcrèdits gràcies a la contribució addicional de 100 milions d'euros.

Com a novetat, els beneficiaris d'aquests microcrèdits tindran accés a la plataforma digital MicroBank Academy, que té com a objectiu millorar-ne les competències i la formació. Els emprenedors podran accedir a una sèrie de cursos que potenciaran les habilitats digitals i empresarials.

Aquesta és la quarta col·laboració entre MicroBank i el BEI per recolzar les microempreses i autònoms a Espanya, un segment que sovint enfronta dificultats per accedir al finançament bancari tradicional. Les transaccions prèvies van assolir un total de 220 milions d'euros, beneficiant prop de 24.000 petits negocis i treballadors per compte propi. Molts d'aquests beneficiaris han creat empreses emergents i han fomentat la innovació i la competitivitat en el teixit productiu espanyol.

Un dels objectius principals d'aquesta iniciativa és la generació d'ocupació. Segons estudis de MicroBank, l'entitat ha contribuït a la creació de 28.521 llocs de treball directes a Espanya el 2023, donant suport especialment als col·lectius que enfronten més dificultats, com els joves emprenedors que necessiten liquiditat en un entorn de condicions de finançament més estrictes. S'espera que amb el suport del BEI i MicroBank nombroses iniciatives d'autoocupació puguin créixer i generar nous llocs de treball.

A més, es preveu que part de les inversions es destinin a regions d'Espanya considerades menys desenvolupades per la UE, on la renda per càpita és inferior al 75% de la mitjana de la UE. Aquest acord contribueix a l'enfortiment de la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea, una de les línies d'acció principals del BEI.

Aquesta transacció s'alinea amb la prioritat de política pública del BEI de finançar pimes i empreses de capitalització mitjana, d'acord amb les prioritats de la UE d'augmentar la competitivitat del teixit empresarial europeu.