Cambrer estranger treballant amb un símbol de descens de l'economia

L'afiliació d'estrangers al gener cau un 1,4% respecte del mes anterior

L'últim any, l'afiliació mitjana de treballadors estrangers s'ha incrementat en 196.034 ocupats, cosa que en termes relatius implica un repunt del 8,1%

La Seguretat Social va perdre una mitjana de 37.183 afiliats estrangers al gener, un 1,4% menys respecte al mes anterior, de manera que el primer mes de l'any es va tancar amb 2.631.593 treballadors immigrants inscrits al sistema.

Amb la reculada del gener, mes en què històricament baixa l'ocupació per la fi de la campanya de Nadal, l'afiliació mitjana d'estrangers torna a les caigudes després que el desembre del 2023 guanyés una mica més de 1.000 ocupats.

Del total de treballadors estrangers existents en acabar el gener, el 56,2% eren homes i el 43,8%, dones, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Descomptant l'estacionalitat i l'efecte calendari, l'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social va pujar al gener en 24.056 cotitzants, fins a un total de 2.736.169 ocupats, xifra rècord a la sèrie desestacionalitzada.

Des del febrer del 2020, abans de l'impacte de la pandèmia, el nombre de cotitzants estrangers s'ha incrementat en 546.748 ocupats, segons ha ressaltat el Ministeri que dirigeix Elma Saiz.

En conjunt, els treballadors estrangers representaven al tancament del gener el 12,8% del total de persones que estaven afiliades a la Seguretat Social.

Del total d'estrangers afiliats a la fi del primer mes de l'any, 852.163 procedien de països de la UE (32,4%) i 1.779.430, de tercers països (67,6%). Els grups d'ocupats estrangers més nombrosos són els treballadors procedents de Romania (328.464), el Marroc (318.750), Itàlia (173.458), Colòmbia (174.388) i Veneçuela (146.469).

A més, el sistema compta amb 65.511 afiliats procedents d'Ucraïna, 18.252 més que el gener del 2022 (+38,6%), abans de l'inici de la guerra empresa al país per Rússia.

La majoria dels treballadors procedents d'Ucraïna que treballen a Espanya, el 85,7% són assalariats i el 14,3% són treballadors per compte propi.

L'últim any, l'afiliació mitjana de treballadors estrangers s'ha incrementat en 196.034 ocupats, cosa que en termes relatius implica un repunt del 8,1%.

L'hostaleria retalla un 3% l'ocupació estrangera

Per règims, la majoria dels estrangers s'enquadra en el Règim General, que va tancar el gener amb 2.196.041 afiliats forans, el 83,4% del total i un 1,6% menys que al desembre.

Per la seva banda, el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) va finalitzar el gener amb 431.345 cotitzants estrangers, un 0,08% menys que el mes anterior.

El 14,8% són de nacionalitat xinesa, seguits de romanesos (11%) i italians (8,8%).

Dins del Règim General, els sectors que més cotitzants estrangers van perdre al gener, en valors relatius, van ser les activitats administratives (-4,1%) i l'hostaleria (-3%).

El Sistema Especial Agrari (que s'enquadra al Règim General) va registrar un descens mensual d'afiliats estrangers del 2,2% i el de la Llar, del 0,09%.

Per comunitats autònomes, l'afiliació mitjana d'estrangers va baixar al gener a totes, principalment a Catalunya (-8.473 cotitzants) i el País Valencià (-7.960).