Imatge de logística

Així ha millorat la logística 4.0 l'eficiència de la Supply Chain

Les empreses valoren cada cop més la figura del responsable de logística a l'hora de prendre decisions clau

El SIL 2024, la Fira Internacional de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain de referència mundial, ha realitzat el XIV Baròmetre Cercle Logístic 2024 que analitza en profunditat el sector de la logística.

Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de 1.019 directors de Logística o Supply Chain espanyols de diferents sectors de la indústria que han participat per la condició de membres del Cercle Logístic del SIL 2024.

Un 89,5% de les empreses considera que la innovació ha contribuït a millorar l'eficiència de la logística

Una de les conclusions principals del XIV Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2024 és que les empreses del sector afirmen que l'automatització, la robotització i, en definitiva, la innovació, han contribuït en gran mesura a millorar l'eficiència de la Supply Chain. Més concretament, el 89,5% dels professionals que ha respost a l'estudi valoren en molt o força aquesta millora.

Més concretament, el 49,2% dels professionals que han participat a l'enquesta apunten que la logística 4.0 ha contribuït molt a l'eficiència de la cadena de subministrament i el 40,3% creu que ho ha fet força. Mentre que el 8,8% valora que la contribució de totes aquestes innovacions ha estat poca en termes d'eficiència, amb prou feines l'1,7% de les persones enquestades considera que no hi ha hagut cap contribució.

​​ Un 80,7% de les empreses estan compromeses amb els ODS

Una altra de les conclusions que presenta el XIII Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2024 és que un 80,7% de les empreses industrials espanyoles manifesten estar compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides a l'horitzó temporal de l'Agenda 2030.

Aquesta xifra suposa un augment de prop del 3,5% en relació amb el baròmetre anterior realitzat l'any passat. Entre elles, un 36,8% afirma estar molt compromeses amb els ODS, xifra que augmenta un 1,4% en relació amb l'estudi del 2023.

Un 43,9% dels directors de logística i/o Supply Chain que han participat en aquest estudi assegura que les seves empreses realitzen força accions encaminades a la consecució dels ODS, cosa que implica un increment del 2,1% respecte a la registrada a l'anterior edició.

Finalment, també disminueix el nombre d'empreses que manifesten estar poc compromeses amb els ODS de les Nacions Unides amb un 16,5% (0,8% menys respecte al 2023) i les que no fan cap acció encaminada a la consecució d'aquests objectius amb un 2,7%, fet que suposa un 2,8% menys que l'any anterior.

Els responsables de logística contribueixen cada vegada més a la presa de decisions a les empreses

Pel que fa a la consideració dels professionals de logística a les empreses, cal destacar que el 77,5% dels directius enquestats considera que els responsables de logística participen de manera activa en la presa de decisions clau a la seva companyia.

De fet, en el 34,8% dels casos, la seva participació es considera fonamental i en el 42,7% resulta força important. Així, la confiança dipositada en els responsables de logística, per part de les empreses, en el procés de presa de decisions augmenta un 18,6% respecte l'any passat.

Per part seva, el 13,5% de les persones enquestades creuen que els responsables de logística participen en la seva justa mesura en els processos de presa de decisions clau per a les seves companyies i el 8,4% considera que haurien de contribuir més.

Els conflictes internacionals i el comerç electrònic posen de manifest la tasca de les empreses logístiques

El sector logístic continua avançant en la seva lluita per aconseguir més visibilitat en el conjunt de la societat, sent una de les activitats econòmiques més estretament vinculades a les conjuntures internacionals i geopolítiques.

Si bé la pandèmia del Covid-19 va posar de manifest l'essencialitat del sector, hi ha altres aspectes que han contribuït a visibilitzar la logística com a activitat de primera necessitat entre la ciutadania.

Segons han manifestat els professionals participants al XIV Baròmetre del Cercle Logístic SIL 2024, els conflictes internacionals lideren el rànquing de factors que han posat de manifest la importància del sector, concretament, en un 36,3%.

Així mateix, segons els enquestats, l'e-commerce es manté ferm a les estadístiques i ocupa el segon lloc a la carrera per contribuir a la visibilitat de la logística, copant el 31,5% de les respostes. Tot i que és cert, l'auge de l'e-commerce pateix un lleuger descens del 3,4%, tal com indiquen les conclusions de l'estudi.

Per la seva banda, encara que segueix considerant-se com un dels factors que més ha visibilitzat el sector en els darrers anys, amb un 25,3%, la pandèmia del Covid-19 passa a ocupar la tercera posició de la llista, disminuint en un 20 ,1% respecte a l'any anterior.

De la mateixa manera, el baròmetre reflecteix un lleu descens del 2,6%, pel que fa a la seva contribució a visibilitzar la logística, de la crisi dels microxips sent seleccionada pel 6,2% dels participants a l'estudi.

El 0,7% de les respostes al·ludeixen a altres factors com ara crisis nacionals o vagues, entre altres aspectes conjunturals.

Automatització, col·laboració i intercanvi seran essencials en la logística del futur

Una altra de les conclusions que s'extreuen del XIV Baròmetre del Cercle Logístic del SIL 2024 és que l'automatització de les operacions, que creix el 4,1% respecte a l'any passat, així com la col·laboració en matèria de transport i l'intercanvi d'informació estandarditzada són els tres aspectes que les empreses consideren de més essencialitat en la logística del futur.

D'aquesta manera, el 31,2% dels enquestats posa l'accent en l'automatització, el 27,2% assenyala la col·laboració en el transport i el 22,6% opta per l'intercanvi d'informació.

D'altra banda, l'estudi conclou que cada cop més empreses es decanten per serveis personalitzats, i la quarta opció escollida pels entrevistats copa un 12,3% de les respostes, incrementant-se en un 2,5% respecte al 2023.

Finalment, encara que en menor mesura, hi ha altres aspectes que els enquestats valoren com a essencials en la logística del futur com són la col·laboració en matèria d'emmagatzematge, la resiliència o la formació.

Transport i distribució segueixen liderant la subcontractació

Pel que fa a la subcontractació d'activitats logístiques per part de les empreses, els canvis que s'observen no són significatius de la tendència observada en els darrers anys.

Les activitats logístiques més subcontractades, com ja és habitual en els anteriors Baròmetres del Cercle Logístic, són, sens dubte, el transport i la distribució.

Un 92% dels professionals que han participat al XIV Baròmetre Cercle Logístic SIL 2024 afirmen que subcontracta els serveis del transport de la seva empresa, xifra que baixa lleugerament un 3,7% respecte al 2023.

Per tant, el transport segueix com a líder indiscutible d'aquesta categoria i se situa a gran distància de la segona activitat més externalitzada que segueix sent la distribució amb un 54%, que experimenta un increment del 3,6% respecte a l'any passat i compensa el descens de lactivitat de transport.

A més distància se situen envàs i embalatge, amb un 28,3%, manutenció i gestió d'estocs, amb un 18,2%, i l'automatització de sistemes, que copa el 19,5% i s'incrementa en un 2,3% %, respecte del 2023.

Finalment, se situen la producció, amb el 9,7%, i compres, que segueix incrementant-se per tercer any consecutiu i es manté al setè lloc, copant el 7,2%, un 2,3% més que el 2023.

La flexibilitat s'imposa a l'estalvi entre els aspectes més valorats

La qualitat resulta, novament, l'aspecte més valorat pels directors de Logística o Supply Chain de les empreses industrials espanyoles a l'hora de subcontractar un servei logístic amb un 89,4%, amb un increment significatiu del 6,8% respecte a l'anterior edició d'aquest estudi.

El segon aspecte més valorat continua sent també l'experiència i la confiança amb un 66,3% i, en tercer lloc, la flexibilitat s'imposa a l'estalvi, i la tercera es posiciona en el rànquing, amb un 57,3% i un increment notablement destacat del 9,4%.

D'aquesta manera, l'estalvi queda en quarta posició i copa el 55,8%. A la mateixa línia, segueix guanyant terreny la rapidesa que, amb un 34,7%, ocupa en cinquè lloc de la llista i augmenta un 3,3%.

Com a dada a destacar és la incorporació d'un factor nou a la present edició de l'estudi: la sostenibilitat. Aquesta nova variable se situa al sisè lloc, amb un 32,2% i avança a l'especialització, que queda en setè lloc, amb el 29,6%.

Qualitat, eficiència i puntualitat són les principals preocupacions logístiques

El servei i la qualitat (20,6%) continua sent per tercer any consecutiu la principal preocupació dels carregadors espanyols. En segon lloc, també es manté l'eficiència i l'optimització de costos i estocs (18,3%), xifra molt similar a la de 2023 i 2022.

En tercera posició, es manté també en tercera posició la rapidesa, puntualitat i compromís (14,8%), això sí, incrementant-se un 3% respecte a l'any anterior.

Per la seva banda, la sostenibilitat es manté a la quarta preocupació logística per als carregadors espanyols amb un 9,4% dels casos, xifra que augmenta per segon any consecutiu, en aquest cas un 1,5%.

Planificació (7,3%) i comunicació i informació (6,8%), se situen en cinquè i sisè lloc, mentre que la captació de personal qualificat continua copant el 4,7% i ocupa la setena posició.

Finalment, cal destacar el descens del 3% de la preocupació per l'evolució del sector del transport que retrocedeix dues posicions respecte a l'any passat i passa a ocupar el vuitè lloc amb un total del 4,1%.

Més de la meitat de les empreses superaran el milió d'euros d'inversió

Una darrera conclusió del XIV Baròmetre del Cercle Logístic SIL 2024 que cal destacar és l'increment en la previsió d'inversions per part de les empreses per adaptar-se a l'economia 4.0.

Segons els resultats de l'enquesta, el 51,2% de les empreses tenen previst fer inversions superiors al milió d'euros en els propers 5 anys. Aquesta xifra representa un augment del 6,6% en comparació amb els resultats de l'estudi del 2023 i significa que més de la meitat de les empreses participants a l'enquesta superaran el milió d'euros d'inversió.

D'aquesta manera, el 19,3% dels directors de logística i/o Supply Chain de la indústria espanyola manifesta que té previst invertir entre 1 i 5 milions d'euros els cinc anys vinents.

Alhora, creix significativament la previsió d'inversió de quantitats superiors, que ronden entre els 5 o els 50 milions d'euros. Més concretament, les inversions entre 5 i 10 milions d'euros copen el 10,3% i s'incrementen un 3% respecte a l'any passat.

De la mateixa manera, el nombre d'empreses que han manifestat la voluntat d'invertir entre 10 i 50 milions d'euros suma un 6,9% i s'incrementa, encara més, en un 4,2%, i aquesta és la franja on més augmenta la intenció i inversió.

Tot i això, la intenció d'invertir més de 50 milions d'euros pateix un lleuger descens de l'1,7% respecte als resultats del Baròmetre del Cercle Logístic SIL 2023, copant únicament el 4,7% de les respostes de la present edició de l'estudi