Façana de l'edifici 'La Vela', a la ciutat del BBVA, a Madrid

Així és la proposta d'absorció del BBVA per a Banc Sabadell

La denominació social i marca serien les de BBVA, encara que es podria mantenir la utilització de la marca Banc Sabadell

CATALUNYA.-AV.- BBVA proposa una fusió per absorció de Banc Sabadell amb un canvi de 1 acció nova per

El BBVA proposa una fusió per absorció de Banc Sabadell amb un canvi de 1 acció de nova emissió de BBA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell, assumint que no es farien repartiments de dividends, reserves o qualssevol altres distribucions per part de cap de les societats als seus accionistes respectius.

BBVA ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la carta enviada al consell d'administració del Sabadell on recull la proposta de la potencial operació de fusió entre les dues entitats.

A la missiva es detalla que BBVA atendria el bescanvi de les accions de Banc Sabadell mitjançant emissió de noves accions ordinàries la subscripció de les quals estarà reservada als titulars d'accions de Banc Sabadell i sobre les quals se sol·licitaria la seva admissió a cotització al Mercat Continu espanyol i en els mercats restants en què cotitzen les seves accions.

A més, es concreta que es proposaria la incorporació com a consellers no executius al Consell d'Administració de BBVA, en el moment de materialitzar-se la fusió, de tres membres de l'actual Consell d'Administració de Banc Sabadell, elegits de comú acord entre les dues parts.

Un d'aquests consellers es proposaria com un dels vicepresidents del Consell d'Administració de BBVA. L'entitat resultant de la fusió tindria una de les seus operatives del Grup a Catalunya, que s'establiria al centre corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat.

La denominació social i marca serien les de BBVA, encara que es podria mantenir la utilització de la marca Banc Sabadell, de manera conjunta amb la marca BBVA, en aquelles regions o negocis on pugui tenir un interès comercial rellevant, segons es detalla a la carta.

La fusió quedaria subjecta a lobtenció de les corresponents autoritzacions o declaracions de no oposició pertinents dels supervisors competents (en particular, lautorització de la persona titular del Ministeri dEconomia, Comerç i Empresa) i de les autoritats de defensa de la competència amb jurisdicció (en particular, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).