Seus de bancs a Barcelona

CaixaBank amortitza 130 milions d'accions procedents del programa de recompra

D'aquesta manera, el capital social de CaixaBank ha quedat fixat en 7.372.727.363 accions amb un valor nominal d'un euro cadascuna

CaixaBank ha decidit amortitzar gairebé 130 milions d'accions que havia comprat a l'empara del programa de recompra d'accions, complint així l'objectiu que s'havia marcat amb aquesta forma de remuneració a l'accionista.

Segons ha informat el banc al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme), ha procedit a amortitzar 129.404.256 accions pròpies amb un valor nominal d'un euro cadascuna. Les accions comprades procedien del programa de recompra d'accions que va finalitzar el mes de gener passat.

D'aquesta manera, el capital social de CaixaBank ha quedat fixat en 7.372.727.363 accions amb valor nominal d'un euro cadascuna. Les accions pròpies adquirides per CaixaBank a l'empara del programa de recompra quedaran amortitzades després de l'aprovació de l'acord per la junta general d'accionistes i, com a màxim, dins el termini de dos mesos des del moment de la seva aprovació.