El logotip de CaixaBank

CaixaBank Research veu un creixement ''notable i dinàmic'' de l'economia

L?entitat crea un indicador per seguir l?evolució de 24 sectors

El director d'Economia Espanyola de CaixaBank Research, Oriol Aspachs, ha assenyalat que l'economia espanyola té un ritme de creixement "notable i dinàmic" que permetrà a l'entitat revisar les previsions per a aquest any a l'alça fins a l'entorn del 2,5% respecte a l'1,9% de les darreres estimacions.

Aquesta millora de l'economia espanyola es desprèn del primer Observatori Sectorial, una nova publicació de CaixaBank Research que s'actualitzarà cada semestre i que han presentat Aspachs i la 'lead economist' Judit Montoriol en una trobada amb la premsa.

Aquest Observatori Sectorial "permet seguir l´evolució de l´economia espanyola a nivell agregat" i per a cadascun dels 24 sectors en què l´han dividit en tres grans àmbits: activitat, mercat laboral i comerç exterior.

Aspachs ha explicat que els xocs que ha patit l'economia els últims anys van provocar una "gran dispersió" en l'avanç de cada sector i que a mesura que aquests xocs s'han diluït, la dispersió s'ha reduït.

Montoriol ha assenyalat que actualment, el 60% dels sectors està en període d'estabilització i el 40% mostra una certa debilitat, encara que hi ha una "recuperació cíclica dels sectors".

Aspachs ha afegit que els darrers indicadors "han sorprès en positiu" i ha celebrat que els diferents sectors estan convergint en la velocitat de creixement, amb una acceleració dels que eren més febles i un alentiment dels que creixien més ràpid, però que segueix fent-ho.

Rellotge sectorial

Montoriol ha explicat que l‟entitat ha fet un esforç per mostrar l‟Observatori en un format gràfic que permeti entendre el punt cíclic de cada sector.

Un d'aquests gràfics és el rellotge sectorial, que situa els 24 sectors en un eix de coordenades que mostra si el sector està en recuperació, expansió, refredament o contracció.

Les dades del primer trimestre d'aquest any mostren que "els punts són més a prop de l'eix de coordenades, cosa que significa estabilitat" i que els sectors industrials han passat de contracció a recuperació.

Per la seva banda, sectors de serveis com l'hostaleria o l'automoció es van mantenir a la zona de refredament, i la indústria tèxtil i del calçat o el sector agroalimentari eren a la de contracció.

El document dedica un article a la indústria manufacturera espanyola, que "comença a mostrar signes de recuperació" després del trencament de les cadenes de subministrament, l'augment de costos, l'increment dels tipus d'interès i l'alentiment de la demanda.

L'últim article versa sobre l'evolució de les exportacions per sectors d'activitat, que mostra una dispersió entre les exportacions de béns, que van baixar el 2023, i les de serveis, que van tenir "un exercici excel·lent".

En tot cas, l'entitat preveu que les exportacions de béns es recuperaran aquest any i assegura que les de servei tenen un potencial de creixement a mitjà i llarg termini "significatiu".