La façana de l'Hospital Clínic amb la bandera de Catalunya

Els centres sanitaris catalans hauran d'atendre en la llengua que esculli el pacient

Els sanitaris es veuran obligats a saber català i castellà per poder exercir la professió

La Conselleria de Salut de la Generalitat, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha aprovat aquest dijous una instrucció que recull que els ciutadans tenen dret a ser atesos “en la llengua oficial que elegeixin”. Ho ha fet amb l'objectiu de "preservar els drets lingüístics" dels pacients i usuaris al sistema públic de salut i que preveu que cada centre s'haurà de dotar d'un pla de gestió lingüística, ha informat en un comunicat.

Amb aquesta decisió, els professionals mèdics a Catalunya es veuran obligats a saber català i castellà per poder exercir la professió.

La instrucció recull que els ciutadans tenen dret a ser atesos en la llengua oficial que elegeixin, i les entitats proveïdores de serveis sanitaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat), juntament amb els seus professionals, han de garantir sempre l'ús lingüístic que salvaguardi millor la vostra salut.

També assenyala que correspon a l'administració facilitar "els mitjans i les condicions adequades perquè es pugui capacitar el personal que temporalment no disposi dels coneixements lingüístics necessaris" per atendre els usuaris en la llengua oficial que elegeixin.

La instrucció, que entrarà en vigor el 3 de juny, indica que les entitats proveïdores, i en darrer terme la Conselleria de Salut, hauran de fer un seguiment de la instrucció i anualment avaluar-ne el compliment.

En aquest sentit, cada centre s'haurà de dotar d'un pla de gestió lingüística, que tindrà el suport i la coordinació del departament, i que arreplegarà les actuacions necessàries per complir la instrucció.

Aquest pla contemplarà un diagnòstic de la situació lingüística del centre, els objectius a assolir, així com també la formació lingüística necessària per al personal del centre i mesures per fomentar lús del català.

Dotze professionals contractats per acompanyar els centres

També arreplegarà mesures de seguiment del pla, així com un sistema de gestió de queixes en matèria lingüística i de les accions correctores adoptades.

La Conselleria de Salut contractarà 12 professionals per acompanyar els centres a desplegar i complir la instrucció.

El 47,8% dels metges utilitza el català habitualment amb els pacients

Aquesta llei es podria convertir en un problema en excloure molts sanitaris. El 47,8% dels metges a Catalunya utilitzen el català de manera habitual per comunicar-se amb els pacients durant els actes assistencials, segons un estudi del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).

Es tracta de l''Estudi sobre les necessitats i coneixements lingüístics dels metges a l'assistència sanitària', elaborat a partir d'una enquesta el 2023 a més de 1.300 professionals col·legiats en algun dels quatre col·legis de metges catalans, ha informat en un comunicat CCMC.

L'estudi apunta que l'ús del català durant l'acte mèdic "és força menys freqüent" entre les generacions joves de metges que en les més grans: el 75,7% dels metges de 60 anys o més fa servir el català freqüentment en consulta, mentre que a la franja de 30 a 44 anys ho fa el 30,1%.

Per àmbits territorials, destaca la diferència entre la demarcació de Girona, on es registra el "màxim ús" del català durant l'acte mèdic, amb un 70% de metges que l'usa habitualment, davant de Barcelona, on baixa al 45,6% ; ia Lleida és del 64,7% ia Tarragona del 60,5%