Una dona entrant a una oficina d'ocupació

Les claus de la reforma del subsidi de l'atur que se signa aquest 21 de maig

L'acord amb els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, es va assolir fa dues setmanes

Aquest dimarts 21 de maig el Consell de Ministres dóna llum verda a la reforma del subsidi per desocupació, signada el 8 de maig entre el Ministeri de Treball i els sindicats CCOO i UGT. Aquesta reforma compleix amb una de les fites per al quart pagament dels fons europeus.

La reforma, que entrarà en vigor al novembre, introdueix diverses novetats:

  • Augment i ampliació de lajuda: increment progressiu de la quantia del subsidi (actualment 480 euros al mes) i ampliació del grup de beneficiaris.
  • Compatibilitat amb ocupació: el subsidi es pot combinar amb una ocupació a temps complet o parcial per fins a 180 dies, sense reducció de la quantia, mentre que la prestació contributiva es pot compatibilitzar amb una ocupació després d'un any de cobrament, sempre que el salari no superi el 225% de l'IPREM (1.350 euros al mes).
  • Simplificació de tràmits: eliminació del mes d'espera per sol·licitar el subsidi després d'esgotar la prestació contributiva, cosa que permet cobrar l'ajuda des del primer dia.
  • Manteniment de la base de cotització: la base de cotització per als més grans de 52 anys es manté al 125% de l'SMI, facilitant així l'aprovació de la reforma al Parlament.

Addicionalment, sestabliran mecanismes de control per evitar el frau, mitjançant un conveni entre el SEPE i la Inspecció de Treball.

Millores a la quantia

La reforma, que no ha estat signada per CEOE i Cepime, millora les quanties dels subsidis durant els primers 12 mesos de percepció, establint tres trams.

Durant els primers sis mesos, el subsidi serà del 95% de l'Iprem (570 euros mensuals amb l'Iprem actual). Durant els sis mesos següents, el subsidi serà del 90% de l'Iprem (540 euros mensuals). A partir de llavors, el subsidi es mantindrà al 80% de l'Iprem (480 euros mensuals).

L'accés al subsidi s'amplia a persones víctimes de violència de gènere o sexual des dels 16 anys, emigrants retornats, menors de 45 anys sense càrregues familiars i treballadors eventuals agraris de tot l'Estat (aproximadament 200.000 persones segons càlculs sindicals).

A més, els treballadors residents al Marroc que hagin tingut la seva última relació laboral a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i que tinguin autorització de treball per a treballadors transfronterers, podran accedir a la protecció per desocupació de nivell contributiu sense necessitat d'acreditar residència a Espanya, sempre que compleixin tots els requisits establerts en la legislació aplicable i en les condicions reglamentàries.

Adéu als subsidis parcials

D'altra banda, també preveu l'eliminació de subsidis parcials; les persones que hagin treballat a temps parcial poden cobrar els subsidis íntegres.

  • Accés amb menys de 12 mesos cotitzats: ara, les persones amb menys de 12 mesos cotitzats, que anteriorment no podien accedir a una prestació contributiva, podran accedir al subsidi, beneficiant principalment els joves.
  • Flexibilitat en el requisit d‟insuficiència de rendes: es facilita l‟accés al subsidi permetent complir el requisit d‟insuficiència de rendes tant per insuficiència de rendes personals com de la unitat familiar. A més, s'inclouran les parelles de fet a la unitat familiar per a aquesta avaluació.
  • Compatibilitat de subsidis agraris: sestableix un règim de compatibilitat entre els subsidis agraris dAndalusia i Extremadura i els del Règim General.
  • Reducció de jornades requerides: a causa de la sequera, es compromet a reduir el nombre de jornades reals requerides per accedir als subsidis agraris a Andalusia i Extremadura.