Un bloc de pisos

Crisi a la compravenda d'habitatges a Catalunya: quant ha baixat la xifra?

Les dades s'han publicat aquest dijous 16 de maig

L'evolució de la compravenda d'habitatges a Catalunya al març empitjora i baixa un 22,46% respecte al mateix mes de l'any anterior (enfront d'una baixada del 19,28% a nivell nacional), fins a un total de 6.802 operacions, segons dades publicats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Si es compara amb el mes anterior, la compravenda retrocedeix a la comunitat, amb una caiguda del 20,15% intermensual.

De les operacions de compravenda anotades al març a Catalunya, 6.373 es van fer sobre habitatges lliures i 429 sobre immobles de protecció oficial. Atenent l'antiguitat dels immobles, 1.217 operacions van correspondre a vivendes noves, i 5.585 van estar relacionades amb edificis usats.

Al març es van fer un total de 10.973 operacions sobre habitatges. A més de les 6.802 compravendes, 2.251 van ser herències, 140 donacions i 15 permutes.

En total, durant el març es van transmetre a Catalunya 18.953 finques urbanes a través d'11.856 compravendes, 3.559 herències, 258 donacions, 31 permutes i 3.249 operacions d'un altre tipus.

Igualment, es van fer 1.871 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 838 herències, 703 compravendes, 42 donacions, 14 permutes i 274 operacions d'un altre tipus.

La compravenda d'habitatges va pujar un 37,62% a Navarra i un 3,46% a Cantàbria mentre que va baixar a la resta de comunitats, amb les Balears (-38,97%), Castella i Lleó (-29,96%) i Extremadura (-28,89%), al capdavant de la reculada.

Caiguda del 19% al conjunt d'Espanya

Pel que fa al conjunt de l'estat, la compravenda d'habitatges va registrar el mes de març passat una reculada del 19,3% respecte al mateix mes del 2023, fins a un total de 44.878 operacions.

El descens interanual de la compravenda d'habitatges al març s'ha degut tant a la baixada de les operacions sobre pisos nous, que van disminuir un 14% interanual, fins a les 8.917, com a les realitzades sobre habitatges usats. Aquestes es van reduir el 20,5% interanual al març, fins a les 35.961 operacions.

El 93% dels habitatges transmesos per compravenda al març van ser habitatges lliures i el 7%, protegits. En total, la compravenda d'habitatges lliures va baixar el 18,5% interanual, fins a les 41.741 operacions, mentre que la compravenda d'habitatges protegits es va enfonsar un 28,8%, fins a sumar 3.137 transaccions.