La borsa de Barcelona, en arxiu

L'economia catalana creix el 2,6% interanual fins al març

Aquest increment va ser una dècima superior a l'economia espanyola i 2,1 punts superior a la mitjana de la Unió Europea

El producte interior brut (PIB) de Catalunya va créixer el 2,6% interanual durant el primer trimestre de l'any, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), va informar l'entitat en un comunicat aquest dimecres.

Aquest increment va ser una dècima superior al de l'economia espanyola i 2,1 punts superior a la mitjana de la Unió Europea, mentre que en termes intertrimestrals l'increment va ser del 0,8%, una dècima més que al conjunt d'Espanya i cinc dècimes més que la Unió Europea.

El creixement del PIB està determinat per l'evolució positiva de tots els sectors excepte l'agricultura (-3,4%), amb un augment del 4,4% al sector industrial, del 2,4% als serveis i de l'1, 9% a la construcció.

El PIB es calcula sumant el valor de tots els béns i serveis produïts a un país o regió durant un període determinat, usualment un trimestre o un any. Aquest càlcul inclou la producció de béns tangibles com aliments, maquinària i productes manufacturats, així com els serveis com a transport, educació, salut, entre d'altres.

El creixement del PIB està influït per diferents sectors econòmics. En aquest cas, el creixement positiu en els sectors industrial, de serveis i construcció va compensar la disminució al sector agrícola. Aquest panorama mostra la diversificació econòmica de Catalunya i la capacitat per generar valor en múltiples àrees.