Diversos migrants procedents de Canàries al costat de l'hotel Baixamar, a 9 de novembre de 2023, a Sanxenxo, Pontevedra

Espanya necessita 24 milions d'immigrants per mantenir les pensions

Així ho reflecteix un informe del Banc d´Espanya

El Banc d'Espanya ha emès un informe que destaca els desafiaments financers i fiscals que enfronta el sistema de pensions a Espanya. Segons el banc central, caldrà més de 24 milions d'immigrants per mantenir financerament el sistema públic de pensions fins a l'any 2053.

L'informe ressalta que factors com l'envelliment de la població i la transformació tecnològica plantegen desafiaments significatius per al futur de les pensions al país. Tot i que s'han proposat mesures com l'arribada d'immigrants, les pujades de cotitzacions i els incentius per demorar la jubilació, el Banc d'Espanya adverteix que cap d'aquestes mesures per si sola serà suficient per abordar el problema d'"extraordinària envergadura" que representa el sosteniment del sistema de pensions.

Una de les preocupacions clau és l'envelliment de la població espanyola, que serà més accentuat que en altres països. Per mantenir la relació entre treballadors i pensionistes, caldria triplicar les previsions d'immigrants fins a assolir un total de 37 milions de persones actives, de les quals més de 24 milions serien treballadors immigrants.

L'informe també qüestiona les projeccions del Govern sobre la despesa en pensions i l'efectivitat de mesures com ara els incentius per demorar la jubilació. A més, assenyala que l'augment de la pressió fiscal a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a causa de la inflació ha elevat el tipus mitjà que es paga per aquest impost.

Pel que fa a les solucions proposades, el Banc d'Espanya suggereix una profunda anàlisi d'alternatives fiscals i de polítiques per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini. Això inclouria avaluar les taxes de reemplaçament i la capacitat de lestalvi privat per complementar el sistema públic de prestacions.