Treballadors del restaurant 'Disfrutar' elaboren plats del menú degustació

Espanya, entre les regions de la UE que més gasten en restaurants i hotels

Aquesta despesa puja durant les èpoques expansives i baixa amb les crisis, com va passar durant la pandèmia

Espanya és un dels països de la UE-27 que més gasta en restaurants i hotels, juntament amb altres regions de l'arc mediterrani i Irlanda, el país que destina un pressupost més gran a menjar i dormir fora de casa. Per contra, Romania, Polònia i els països bàltics són els que menys gasten en restaurants i hotels.

Així ho reflecteix el pes, per cada país, que té la categoria d'hotels i restaurants a l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) d'acord amb dades d'Eurostat recollides per Europa Press.

Aquells països que presenten un pes més gran d'hotels i restaurants en els índexs de preus són els que destinen un pressupost més gran a aquesta categoria, és a dir, els que més gasten en menjar i dormir fora de casa.

D'aquesta manera, segons la ponderació d'hotels i restaurants a l'IPCA, Irlanda és el país de la UE-27 que destina més pressupost a aquesta categoria, amb un pes del 20,9%, seguit de Grècia (19,2%) , Xipre (19,3%), Portugal (17,3%), Àustria (16,6%), Malta (15,8%), Espanya (15,1%) i Itàlia (12,4%). A l'altre extrem, amb les ponderacions més baixes d'hotels i restaurants, hi ha Romania (3,5%), Letònia (5,1%), Polònia (5,3%) i Lituània (5,9%).

La despesa en hotels i restaurants està molt relacionada amb el cicle econòmic. Puja durant les èpoques expansives i baixa amb les crisis, com va passar durant la pandèmia, quan es va elevar la despesa de les famílies en alimentació i es va reduir la destinada a menjar fora de casa.

De fet, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els grups que més van acusar el confinament van ser el de vestit i calçat i restaurants i hotels, amb disminucions de la despesa del 81% respecte al període previ. Tot i que la despesa en aquests grups es va recuperar després del confinament, no va recuperar els nivells previs a la pandèmia.

L'alimentació, que habitualment representava al voltant del 18% del pressupost de les llars, va assolir gairebé el 29% durant el confinament, mentre que restaurants i hotels va arribar a representar un 2,7% de la despesa total, davant gairebé el 12% els anys previs a la pandèmia. Ja el 2022, la despesa en hotels i restaurants es va disparar un 29,1% respecte al 2022. Les llars van gastar 2.953 euros en aquests conceptes, 665 euros més que el 2021. Tot això es va produir en paral·lel a la recuperació de l'economia i del consum.

Irlanda no el país de la UE-27 amb més pes de restaurants i hotels a l'IPCA per casualitat. En els darrers anys ha experimentat un 'boom' de la seva economia, beneficiada per ser la seu de moltes empreses multinacionals, fins al punt que és un dels països més rics d'Europa a PIB per càpita i el més productiu, segons l'OCDE .

Tampoc no és casualitat que entre els països que més gasten en hotels i restaurants es trobin regions de l'arc mediterrani com Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia, Xipre i Malta. Afavorides pel clima i pel creixement econòmic, les quatre primeres figuren entre els països europeus que reben cada any un nombre més gran de turistes. I a l'IPCA es recull també la despesa que fan els estrangers al seu país de destinació.

Segons les previsions publicades recentment per la Mesa del Turisme, la despesa dels turistes internacionals a Espanya arribarà als 125.000 milions d'euros el 2024, cosa que seria un nou rècord històric per al país i aproximadament un 15% més que els més de 108.700 milions d'euros del 2023.

De moment, les dades de l'INE publicades dilluns passat reflecteixen que fins a l'abril van visitar Espanya gairebé 24 milions de turistes internacionals, un 14,5% més que un any abans. En aquest període van gastar 31.500 milions d'euros, un 22,6% més.

Atenent només a l'Índex Preus de Consum (IPC) es pot observar, a la seva estructura de ponderacions, el pes que té a Espanya cada grup dins del mateix índex. Els aliments pesen al voltant d'un 19%, ja que són els que més es consumeixen i als que més pressupost destinen les famílies.

El segueix el grup de transport, amb un pes una mica superior al 14%, i en què té molta importància l'evolució del preu de les gasolines. I tot seguit, amb un 13,1%, se situa el grup de restaurants i hotels, per sobre del grup d'habitatge, amb un 12%, en què s'inclou el cost de l'energia elèctrica, l'aigua i el gas.