Façana d'un edifici d'habitatges, 17 de maig de 2023, a Barcelona

Guia per sol·licitar l'ajuda al lloguer per a més grans de 36 anys a Catalunya

Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de maig i la dotació pressupostària inicial és de 20 milions d'euros

Les persones d'entre 36 i 64 anys poden presentar, des d'aquest dilluns i fins al 10 de maig, les sol·licituds per optar als ajuts per al pagament del lloguer que concedeix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, dependent del Departament de Territori, amb una partida pressupostària inicial de 20 milions dʻeuros.

Les ajudes al pagament del lloguer es destinen a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió, però que necessiten una ajuda per poder continuar residint a l'habitatge on viuen. Per tant, són una eina per prevenir el risc d'exclusió residencial de les famílies amb menys recursos.

Els ajuts al lloguer de la Generalitat no són lineals, per garantir-ne l'equitat. És a dir, no són una quantitat fixa, sinó que s'ajusten a l'esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels seus ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes.

També tenen en compte la situació geogràfica de l'habitatge, pel que fa al límit màxim del lloguer que pot ser subvencionable, que va dels 900 euros mensuals per habitatge i 450 per habitació, a l'àmbit metropolità de Barcelona; 650 euros (350 per habitació) a la resta de la demarcació de Barcelona ia la demarcació de Girona; i de 600 euros per habitatge i 300 euros per habitació a les demarcacions de Tarragona i Lleida ia les Terres de l'Ebre.

Es poden presentar les sol·licituds electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i presencialment a les seus que s'especifiquen a la convocatòria.

El febrer d'aquest any ja es van obrir les convocatòries per a joves de fins a 35 anys i per a més grans de 65 anys.