Yolanda Carmona i Catalina García

L'Hospital Quirónsalud Barcelona farà seguiment amb consultes de cardiologia

Dues infermeres de pràctica avançada faran el seguiment en 3 tipologies de pacient crònic

Les malalties cardíaques representen una de les principals causes de morbiditat i mortalitat a tot el món per la qual cosa el seguiment continu del pacient cardiològic emergeix com un pilar fonamental per garantir no només la supervivència, sinó també la seva qualitat de vida.

Així mateix, abasten una àmplia gamma d'afeccions, des de la hipertensió fins als infarts de miocardi, que requereixen un enfocament integral i personalitzat per al seu maneig.

El seguiment del pacient cardiològic va més enllà de simples visites al cardiòleg; implica una connexió constant entre el pacient i l'equip mèdic, amb l'objectiu de monitoritzar-ne el progrés, ajustar el tractament segons calgui i brindar suport emocional.

En aquesta tasca emergeix com a crucial la feina de l'equip d'infermeria. Les consultes d‟infermeria en cardiologia són un component essencial de l‟atenció integral del pacient amb malalties cardíaques.

En paraules de Xavier Viñolas, responsable de l'Institut del Cor d'Hospital Quirónsalud Barcelona “tradicionalment, el focus estava en la intervenció mèdica directa, amb els metges jugant un paper central en l'avaluació i el tractament. Tot i això, les consultes d'infermeria proporcionen un enfocament holístic i centrat en el pacient que aborda no només els aspectes físics, sinó també els emocionals i socials de l'atenció cardíaca”.

Tres patologies al focus de les consultes: Insuficiència Cardíaca, Síndrome Coronari Agut i Fibril·lació Auricular

El servei de cardiologia de Quirónsalud Barcelona, conscient d'aquest fet, ha posat en marxa les consultes especialitzades d'infermeria que ofereixen un seguiment personalitzat als pacients de les tres patologies cardiovasculars més prevalents: insuficiència cardíaca, síndrome coronària aguda i fibril·lació auricular.

Aquest servei estarà liderat per dues infermeres Sra. Catalina García i Sra. Yolanda Carmona, ambdues infermeres amb més de 10 anys d'experiència a la unitat de cardiologia.

L'objectiu d'aquestes consultes “a més de fer un millor control d'aquests pacients, és proporcionar-li una seguretat més gran en el maneig de la seva malaltia.

Per això duem a terme una tasca educativa important perquè coneguin els símptomes, signes d'alarma i perquè controlin els factors de risc.

Tot això els permet guanyar en seguretat i aconseguir més autonomia al seu domicili” ens explica Catalina García. Així mateix, en alguns casos com a insuficiència cardíaca, “realitzem titulació/optimització del tractament farmacològic quan veiem que el pacient ho necessita, cosa que ens permet reaccionar ràpid i controlar de forma més àgil els paràmetres de salut sense necessitat d'esperar a la visita del cardiòleg ” apunta Yolanda Carmona.

Visita presencial educativa i seguiment telefònic

La redirecció dels pacients a les consultes especialitzades d'infermeria la fan en el 90% de casos els mateixos cardiòlegs de la unitat que en identificar un pacient crònic que requereix un seguiment continu. En un 10% dels casos, la redirecció ve a través d'altres serveis mèdics.

La consulta d´infermeria té la mateixa estructura per a les tres tipologies de pacient. S'inicia amb una visita presencial, en alguns casos intrahospitalària, on la infermera ofereix tota mena d'educació al voltant de la patologia adaptada a cada perfil d'edat, hàbits de vida recomanats: dieta i activitat física així com identificació de signes d'alerta principals.

Després d'aquesta visita inicial, es pauta un seguiment telefònic la freqüència del qual dependrà de cada pacient, habitualment és quinzenal.

A les trucades de seguiment, els pacients comparteixen amb Catalina o Yolanda com se senten amb la medicació i verifiquen si els hàbits de salut recomanats s'han anat consolidant.

A la mateixa trucada es pot pautar algun canvi en la medicació si cal i comprovar que totes les proves i avaluacions de la guia clínica estan correctament realitzades.

Tot això ens permet un millor seguiment del pacient i una optimització de les visites mèdiques presencials.

La gestió emocional del pacient també és un aspecte important ja que gràcies a aquest seguiment “construïm relacions sòlides amb els pacients que ens permeten explorar les seves preocupacions, creences, fins i tot algunes de les seves metes de salut” puntualitza Catalina García, una de les infermeres responsables de les consultes.

Permeten la detecció primerenca de complicacions i optimització del tractament

El treball en equip és fonamental, així totes dues estan en contacte permanent tant amb els cardiòlegs responsables de cada pacient com amb l'equip multidisciplinari de l'hospital.

Tal com ens explica el Dr. Xavier Viñolas “el seguiment regular per part d'infermeria permet la detecció primerenca de possibles complicacions, com la insuficiència cardíaca descompensada o les arítmies, cosa que pot evitar reingressos i millorar la qualitat de vida dels nostres pacients” .

Gràcies al treball educacional realitzat en aquestes consultes “els pacients se senten més empoderats i aquest empoderament del pacient és crucial per fomentar l'adherència al tractament i promoure una vida més saludable”, apunta el doctor.

Precisament, aquest és un altre dels aspectes fonamentals de les consultes d'infermeria: el seu enfocament en la prevenció.

L'equip d'infermeria pot identificar factors de risc cardiovascular i treballar amb els pacients per implementar estratègies de prevenció com ara modificar hàbits dietètics, fomentar la realització d'activitat física regular o cessament de l'hàbit de fumar.

En abordar aquests factors de risc de manera proactiva, les consultes d'infermeria poden ajudar a prevenir la progressió de les malalties cardíaques i reduir el risc d'esdeveniments cardiovasculars greus.

Preparació del pacient abans i després de ser operat

A més de la gestió de les consultes a pacients amb insuficiència cardíaca, síndrome coronària aguda i fibril·lació auricular, Catalina García i Yolanda Carmona duen a terme una important tasca en la informació pre i post operatòria dels pacients que hi són intervinguts.

Abans de la intervenció, s'asseguren que el pacient disposa de tota la informació sobre la intervenció, resolen dubtes sobre l'hospitalització i quins són els passos de recuperació, ja que tot això li aporta tranquil·litat i seguretat.

Després de l'operació, fan una visita a planta i després de l'alta, fan un seguiment telefònic centrat principalment en la detecció precoç de complicacions o efectes adversos de la intervenció.