Ignacio Goirigolzarri

Ignacio Goirigolzarri: ''El futur del país passa per més Europa''

El president de Caixabank així ho ha afirmat en la seva intervenció a una taula de debat del Cercle d’Economia

En el debat amb el sortint Governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, el president de Caixabank, Ignacio Goirigolzarri, ha apuntat a la rellevància cada vegada més gran d'Europa en el futur del nostre país, tot i que ha parlat d'altres qüestions rellevants.

Per Goirigolzarri: “Hem de ser conscients que no anem en la bona direcció a Europa si no augmenta la renda per càpita”. En aquest sentit, ha afirmat que "la bretxa de renda per càpita és ara del 15% i no ha crescut la renda, no ha crescut sent aquest un element fonamental per mantenir lʻEstat de Benestar i això va lligat a la productivitat".

Per això, afirma que cal incidir "en l'educació i la formació dels ciutadans i adequar les capacitats al que necessiten i demanen les empreses, perquè s'incrementarà la vida laboral i hi ha molta rapidesa en el canvi".

Per ell “no hi ha projecte més inclusiu i de cohesió social que la millora de l'educació i la formació. De fet cal introduir la figura de l'empresari al centre perquè creen riquesa. I hem de tenir una societat que cregui en els valors empresarials , perquè genera una seguretat jurídica que ajuda a generar i mantenir el talent.

Per al president de Caixabank, en paraules dels experts, “l'última reforma de les pensions no garanteix l'estabilitat del sistema”. De fet, el canvi de l'esquema fiscal ha tingut un impacte immediat en les aportacions als plans privats de finançament, per la qual cosa s'ha convertit en una reducció fiscal necessària”.

Goirigolzarri creu que la "banca no és el millor per al finançament de les startups, sinó els mercats de capital", cosa amb què el Governador del Banc d'Espanya ha estat d'acord.

Sobre Europa, Goirigolzarri creu que “quan mirem el futur, Europa és rellevant, és important”.

Cercle d'Economia
Sobre Europa, Goirigolzarri creu que “quan mirem el futur, Europa és rellevant, és important” | Catalunya Press

Preguntat sobre la introducció a la banca dels canvis digitals ha afirmat que, si escau, “la digitalització influeix en tota la cadena de valor. Nosaltres fem servir informació i el nostre procés de producció és el maneig de dades, i la digitalització ha afectat el cor d'un banc. Per tant, la incidència en els propers anys serà més rellevant. De fet, els canvis tecnològics han influït en els hàbits dels clients i afecta molts aspectes de la banca i la relació amb els clients. Aquesta relació és diversa”.

S'ha mostrat optimista amb el futur i el paper que tindran els bancs tradicionals pel que fa als nous competidors tecnològics. En aquest sentit, ha afirmat que “la banca tradicional compta amb molta solidesa, basada en una base de clients que dipositen la seva confiança en nosaltres perquè ens perceben des de la proximitat”.

"La banca tradicional està ben posicionada perquè té una gran base de clients i la seva confiança per competir en aquest nou entorn de canvis tecnològics, tot i que té un repte de transformació important", afegeix.

Finalment Goirigolzarri ha aprofitat que aquesta era la darrera intervenció pública del Governador del Banc d'Espanya per agrair-li públicament la seva feina al capdavant d'aquest organisme públic en els darrers 6 anys: "Volem agrair-li la feina d'aquests 6 anys des del sector bancari, un reconeixement a la seva tasca, a la qual ha realitzat també a Europa i que va ser molt destacable a Basilea. Tens un reconeixement generalitzat de tota la societat en temps”. Catalunya.