Un moment de la Junta General

La Junta General de Naturgy aprova la gestió de Francisco Reynés

L'assistència en aquesta ocasió arriba al 90% de quòrum

L'Assemblea General d'Accionistes de Naturgy ha donat el seu suport ampli als comptes anuals del Grup corresponents a l'any 2023, així com a la gestió realitzada pel Consell d'Administració, en un context caracteritzat per una alta volatilitat a l'escenari energètic.

Durant la trobada amb els accionistes, el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés , va ressaltar el paper crucial del Grup com un actor fonamental en el desenvolupament econòmic i social dels països on opera, compromès fermament amb la transició energètica necessària. A més, va assegurar que l'empresa continuarà garantint el subministrament, generant valor als seus negocis i responent a les necessitats de totes les seves parts interessades.

L'Assemblea va comptar amb una assistència molt alta, aconseguint el 90% de quòrum. Totes les propostes presentades van rebre un fort suport en conjunt, amb un 99,9% del capital present votant a favor de la gestió del Consell d'Administració, els comptes anuals i la proposta de dividend. Pel que fa a la proposta consultiva sobre l'Informe anual de remuneracions, el 76% del capital present hi va votar a favor i un 2% en contra.

Pel que fa a les decisions específiques preses, l'Assemblea va aprovar els comptes de l'exercici i el pagament d'un dividend complementari de 0,4 euros per acció, que s'abonarà el 9 d'abril que ve, sumant un total d'1,4 euros per acció amb càrrec a l'exercici 2023, tal com s'havia compromès. La rendibilitat per dividend de l'acció a finals de març es va situar al 7%.

A més d'aquestes decisions, l'Assemblea va aprovar altres punts de l'ordre del dia, com ara la gestió del Consell d'Administració i la reelecció de KPMG com a auditor per als exercicis 2024 i 2025, tant per als comptes de la Societat com per als del grup consolidat . També es va renovar l'autorització al Consell d'Administració per a l'adquisició d'accions pròpies .

Un moment de la Junta General
Un moment de la Junta General | Naturgy

Durant la seva intervenció, Francisco Reynés va destacar el bon exercici de Naturgy el 2023 malgrat la volatilitat del mercat energètic. L'empresa va augmentar la seva inversió, especialment centrada en la transició energètica, cosa que va permetre elevar-ne la potència renovable instal·lada i potenciar projectes de gasos renovables, com el biometà.

Naturgy mantindrà el compromís d'invertir en la transició energètica

L'exercici 2023, Naturgy va millorar la seva Ebitda fins a 5.475 milions d'euros; el negoci de xarxes va generar un Ebitda de 2.638 milions d'euros i els negocis liberalitzats, de 2.949 milions, van consolidar un benefici net per al grup de 1.986 milions d'euros.

Reynés va emfatitzar que l'empresa continua avançant en els compromisos de sostenibilitat, compromís social i governança, augmentant la seva capacitat instal·lada lliure d'emissions, implementant iniciatives de biodiversitat i promovent la diversitat en llocs directius.

El president va destacar les prioritats de gestió per a l'any 2024, que inclouen mantenir el compromís inversor en la transició energètica, reforçar les xarxes de distribució d'energia, ser proactiu en la gestió regulatòria, adaptar els contractes de proveïment de gas i millorar l'experiència del client.

Reynés va concloure destacant la capacitat d'adaptació de Naturgy a l'entorn i va agrair tota la plantilla per la contribució als resultats obtinguts.