Una de les beneficiades pels crèdits de MicroBank

MicroBank va contribuir a crear més de 28.500 llocs de treball a Espanya l'any passat

S'ha publicat l'informe anual amb el balanç d'activitat i la contribució als objectius de desenvolupament sostenible

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha estat un motor clau en la generació d'ocupació el 2023, segons un estudi d'impacte social realitzat per KPMG Asesores i Stone Soup Consulting. Es va trobar que MicroBank va contribuir a la creació de 28.521 llocs de treball directes aquest any, un augment del 63.4% respecte al 2022. Això s'atribueix al creixement de l'activitat de l'entitat, que va proporcionar finançament amb impacte social per un total d'1,383 milions d'euros euros el 2023, un increment del 36.2%.

L'informe destaca que la contribució principal a l'ocupació es dóna a través de l'autoocupació. A més, el 29% dels negocis recolzats per MicroBank han creat nous llocs de treball per a altres persones des que van rebre el préstec, i el 45% tenen plans de contractar nous treballadors aquest any. A més de la creació directa d'ocupació, aquests negocis generen un efecte multiplicador a l'economia gràcies a les activitats auxiliars necessàries per al seu desenvolupament.

Pel que fa a l'actitud dels emprenedors, el 79% se sent més optimista sobre el futur de la seva empresa i família. En total, es van iniciar 8,621 negocis amb el suport financer de MicroBank el 2023, en comparació dels 5,876 de l'any anterior.

L'informe també destaca que els joves menors de 35 anys, les dones i les persones desocupades prèviament són grups beneficiats per la creació d'ocupació a través dels microcrèdits i préstecs de MicroBank.

Cristina González Viu, directora general de MicroBank, ressalta que les dades de contribució a la creació d'ocupació del 2023 són les més positives fins ara i reflecteixen l'impacte social generat per l'activitat del banc. Destaca el paper fonamental de les microempreses i els emprenedors en el teixit productiu i l'economia del país.

Finalment, l'estudi revela que la majoria de l'ocupació vinculada als negocis finançats per MicroBank correspon al sector de serveis professionals (39%), seguit del comerç detallista (23%), l'hostaleria i la restauració (20%), i la construcció (9%). La resta es distribueix entre el sector primari i els negocis relacionats amb les noves tecnologies.