CaixaBank

MicroBank duplica el suport a projectes d'educació i formació d'estudiants

El 61% dels beneficiaris són dones, davant d'un 39% d'homes, i l'edat mitjana és de 28,5 anys

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha finançat un total de 1.019 projectes d'educació, formació i competències per a estudiants a través del programa Skills & Education a Espanya al llarg del 2023. Aquesta xifra representa un creixement del 49,6% respecte al exercici anterior.

Pel que fa a volum de finançament, la iniciativa, sorgida d'un acord entre MicroBank i el Fons Europeu d'Inversions (FEI), va oferir préstecs per valor de 7,28 milions d'euros durant l'any passat, fet que suposa un increment del 68, 7% respecte al 2022. L'import mitjà de les operacions es va situar en 7.140 euros el 2023, un 12,7% més.

Des de la posada en marxa, el 2022, fins a l'actualitat, Skills & Education ha beneficiat 1.895 estudiants amb la concessió de finançament per valor de 13,2 milions d'euros.

Pots accedir al contingut del vídeo canviant la teva configuració de cookies. Autoritza l'ús de galetes de tercers en aquesta secció del portal.

Accedeix a la política de cookies

El préstec Skills & Education enfocat a estudiants té com a finalitat finançar cicles formatius de grau superior, graus i màsters univeristaris i doctorats, així com cursos d'habilitats digitals i capacitació professional. Pel que fa al perfil dels beneficiaris, un 61% són dones, davant d'un 39% d'homes, i tenen una edat mitjana de 28,5 anys. Per àmbit destudi, les principals temàtiques triades són salut i benestar; negocis, administració i dret, i educació.

"D'aquí poc més de dos anys, el programa Skills & Education s'ha consolidat com una eina útil per facilitar l'accés a un lloc de treball o per millorar les condicions laborals", explica Cristina González, directora general de MicroBank.

Entre les principals característiques del préstec Skills & Education per a estudiants residents a Espanya destaca el fet que no requereix aval i que permet finançar tant les despeses de matrícula com altres de vinculades a la formació o l'estada. La iniciativa possibilita finançar estudis implementats tant a Espanya com a qualsevol dels 27 Estats membres de la UE i tercers països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Macedònia del Nord, Turquia i Sèrbia). D'altra banda, és un producte 100% contractable a través del mòbil per a clients d'Imagin.

Línia enfocada a empreses

La segona línia de Skills & Education, orientada a aquells autònoms, empreses i organitzacions que volen perfeccionar els seus serveis, ha concedit 325 préstecs a Espanya per un valor total de 45,2 milions d'euros des de la seva entrada en vigor.

Pel que fa a les activitats d‟aquestes organitzacions, destaquen les enfocades a serveis de tutoria acadèmica, centres d‟ensenyament que imparteixen classes de recuperació, cursos de repàs per a exàmens professionals, classes d‟informàtica, etc.

Banca sostenible

MicroBank dóna resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes. Té un paper determinant al Pla de Banca Sostenible, integrat dins del Pla Estratègic de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank recolza el seu banc social des de la seva creació, atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de CaixaBank per posar a disposició del client tota la gamma de opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren a més de manera activa més de 270 entitats a tot Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes.

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d'Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI).