La seu de Naturgy

Naturgy va tancar el 2023 invertint 3.000 milions d'euros més en la transició energètica

L'exercici passat, la companyia va registrar un benefici net de 1.986 milions d'euros, un 20% que l'any anterior

Naturgy va millorar la seva Ebitda fins a 5.475 milions d'euros (+11%) el 2023 i va registrar un benefici net de 1.986 milions (+20%), en un exercici marcat pel descens dels preus de l'energia i un escenari de gran volatilitat. El negoci de xarxes va obtenir un Ebitda de 2.638 milions (+7%) i els negocis liberalitzats, de 2.949 milions (+15%).

Un 90% de la inversió es va dirigir a projectes de transició energètica, destinant 1.730 milions a la generació denergia renovable i més de 900 milions a les xarxes de distribució. Naturgy compta actualment amb 6,5 GW de capacitat instal·lada de generació renovable en operació (3,3 GW de generació eòlica, 2,2 GW de generació hidroelèctrica i 1 GW de fotovoltaica), i espera acabar l'any 2024 amb al voltant de 8 GW de capacitat instal·lada operativa, als quals caldria sumar un pipeline de projectes en desenvolupament de gairebé 20 GW, principalment a Espanya, Austràlia i els EUA.

Al camp dels gasos renovables, Naturgy gestiona un total de 70 projectes en diferent estat d'avenç, tots ells en territori espanyol i focalitzats en biometà (60 projectes) i hidrogen (10 projectes). Naturgy vol liderar al nostre país l'oportunitat que suposa el biometà com a vector de la transició energètica. Segons les darreres anàlisis de la patronal gasista Sedigas, el potencial del biometà a Espanya podria arribar a assolir els 160 TWh, equivalent al 50% de la demanda actual de gas natural.

Pel que fa a la gestió del balanç, la millora del flux de caixa de la companyia ha permès tant incrementar les inversions com mantenir el nivell de deute net en 12.090 milions, reduint, alhora, la ràtio deute/ebitte fins a 2,2x. Aquesta política financera va permetre que S&P reafirmés aquest any la valoració del grup al nivell BBB.

Naturgy continua avançant en els compromisos en matèria d'ASG. El 2023, la companyia va augmentar la capacitat instal·lada lliure d'emissions al 40% i va implementar 353 iniciatives de biodiversitat per contribuir a la preservació del capital natural en aquelles geografies en què desenvolupa la seva activitat. En termes de diversitat, Naturgy va superar el 36% de presència femenina en posicions de direcció. I quant als seus compromisos amb els territoris on Naturgy desenvolupa la seva activitat, més d'un 90% de les compres de béns i serveis es van contractar proveïdors locals.

“Els bons resultats de l'any 2023 reflecteixen novament el compromís, la qualitat professional i el bon exercici de tot l'equip de Naturgy, així com la solidesa dels nostres plans de creixement industrial i una prudent gestió financera. Treballem cada dia per adaptar aquesta companyia, que ha complert 180 anys de vida, a un nou entorn: el de transformar el nostre mix de negoci i contribuir positivament als reptes de la transició energètica als països on operem; especialment, a Espanya”, va explicar el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés.

Des de l'inici del Pla 21-25, i fins al tancament de l'exercici 2023, Naturgy ha generat un Ebitda agregat total de 13.958 milions d'euros, n'ha invertit 6.430 milions, haurà distribuït entre els seus accionistes un total de 3.908 milions d'euros en dividends i haurà contribuït amb impostos i tributs a càrrec seu per valor de 3.177 milions d'euros. En paral·lel, l'endeutament de la companyia s'ha reduït des d'una ràtio deute net/ebitda que, a inicis del 2021, era de 3,9x, fins a una de 2,2x a finals del 2023.

Pel que fa a les perspectives de futur, com ja va fer el 2023, Naturgy de moment no quantifica els seus objectius de resultats per a l'any 2024 a causa de l'extrema volatilitat dels mercats energètics i la inesperada climatologia. El grup energètic sí que ha fixat les prioritats de gestió de l'any en curs: i) mantenir el compromís inversor en la transició energètica, principalment a Espanya, amb focus especial en la generació renovable d'electricitat i el desenvolupament de gasos renovables, així com reforç de totes les xarxes de distribució; ii) gestió reguladora i dels aprovisionaments i els contractes de subministrament de gas natural, amb l'objectiu d'assegurar el subministrament energètic i la competitivitat; i iii) millora contínua de lexperiència dels clients, proporcionant un servei i uns preus adequats. Naturgy espera gràcies a tot això repetir el 2024 el nivell d'inversió i mantenir la seva prudent política financera, cosa que li permetrà tornar a situar el dividend en el nivell actual.

El Consell d'Administració de Naturgy ha convocat els seus accionistes per a la celebració de la Junta General 2024 el proper 2 d'abril a la seu social de la companyia a Madrid. A la reunió esmentada se sotmetrà a aprovació el pagament d'un dividend complementari de 0,40€/acció, en línia amb els 1,40 euros/acció compromesos per a l'exercici 2023.