Testosterona

El nou risc de la testosterona baixa que han descobert en els homes

Els homes amb concentracions baixes de testosterona tenen més riscos de mortalitat

Una revisió sistemàtica i una metanàlisi van trobar que una concentració basal baixa (endògena) de testosterona sèrica en els homes s'associa amb un risc de mortalitat més gran per totes les causes, i una testosterona basal molt baixa amb un risc de mort cardiovascular més gran.

Segons els autors, aquest estudi aclareix troballes prèvies inconsistents sobre la influència de les hormones sexuals en resultats clau de salut en els homes que envelleixen.

Les troballes es publiquen a 'Annals of Internal Medicine'. Investigadors de la Universitat d'Austràlia Occidental, en col·laboració amb investigadors d'Austràlia, Europa i Amèrica del Nord, van revisar 11 estudis que van incloure més de 24.000 participants per aclarir les associacions de les hormones sexuals amb la mortalitat i el risc de malalties cardiovasculars (ECV ) en homes d'edat avançada.

Els estudis elegibles van ser estudis de cohorts prospectius, identificats prèviament en una revisió sistemàtica publicada, dhomes que viuen a la comunitat amb concentracions totals de testosterona mesures mitjançant espectrometria de masses i almenys 5 anys de seguiment.

Es van utilitzar dades de pacients individuals (IPD) per resumir les relacions entre les concentracions hormonals basals (testosterona total; globulina transportadora d'hormones sexuals, hormona luteïnitzant, dihidrotestosterona i estradiol) i el risc relatiu d'esdeveniments d'ECV, morts per ECV i mortalitat per totes les causes.

Les dades van mostrar que només els homes amb concentracions baixes de testosterona total tenien més riscos de mortalitat per totes les causes.

Una troballa clau va ser que els homes amb una concentració de testosterona inferior a 7,4 nmol/L (<213 ng/dL) tenien més risc de mortalitat per totes les causes, independentment de la concentració de LH.

Els homes amb una concentració de testosterona inferior a 5,3 nmol/L (<153 mg/dL) tenien més risc de mort cardiovascular.

L'autor d'un editorial adjunt de la Universitat de Washington suggereix que aquesta metanàlisi és particularment valuós per la seva metodologia rigorosa.

L'estudi és el primer del seu tipus en realitzar una metanàlisi IPD d'importants estudis de cohorts prospectius que van fer servir espectrometria de masses, el mètode més precís de mesura de testosterona que també es pot utilitzar per mesurar DHT i estradiol amb precisió.

A més, per fer la metanàlisi de DPI, els autors van obtenir dades brutes de 9 dels estudis inclosos i després van tornar a analitzar les dades combinades.

Aquest mètode va permetre una anàlisi més sofisticada de dades combinades de múltiples estudis i va proporcionar proves més sòlides per a les associacions.