Barcelona amb bitllets de 500 €

El PIB de Barcelona supera per primer cop a la seva història els 100.000 milions

L'Ajuntament ha destacat que a l'estructura sectorial de Barcelona predomina molt el sector serveis

El PIB de Barcelona va superar els 100.000 milions d'euros el 2023 "per primer cop", 103.589 milions, amb "un augment nominal del 9,6%" respecte al 2022.

Ho indica l´informe anual sobre el PIB elaborat per l´Oficina Municipal de Dades (OMD), informa l´Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

El PIB de la ciutat va ser un 35,4% del PIB català el 2022, i la recuperació del PIB de Barcelona és superior a la de Catalunya (2,6%) i de tot Espanya (2,5%), “com a efecte de l´estructura sectorial de l´economia de la ciutat, on predomina el sector serveis".

El pes dels serveis

L'Ajuntament ha destacat que a l'estructura sectorial de Barcelona hi predomina molt el sector serveis, que és més del 90% del seu VAB o valor agregat brut (90,7%), 15 punts percentuals més que el pes del sector a l'economia catalana (75,9%).

Les tres activitats amb més volum de VAB sumen gairebé el 60% del total del sector serveis: Comerç, transport i hostaleria (23,6%), Administració pública, educació, sanitat i serveis socials (18,1%) i Activitats professionals, científiques i administratives (15,2%).

A la ciutat, el sector serveis és el 42,3% del sector a Catalunya, i diverses activitats superen el 50% de pes sobre els totals de Catalunya: Informació i Comunicacions (73,7%), Financeres (57,6%) , Artístiques i recreatives (51%) i Activitats professionals (50,7%).

En concret, les branques amb més valors d'especialització respecte a Catalunya són: Telecomunicacions, serveis informàtics i d'informació (pes a Barcelona 2,2 vegades que a Catalunya), Publicitat, activitats professionals i tècniques (1,9), Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (1,6), activitats jurídiques i comptables (1,6) i activitats financeres (1,6) i activitats de recerca i desenvolupament (1,6).

Salaris

L'informe també constata la distribució del VAB entre els assalariats i l'excedent d'explotació (rendes professionals i empresarials): a Barcelona la Remuneració d'Assalariats suposa el 59% del VAB, mentre que a Catalunya és del 54%.

L'OMD explica aquesta diferència per una taxa de salarització superior de l'economia i sobretot pels salaris de Barcelona, "un 15% més alts a Barcelona que a Catalunya"