Un grup de pensionistes

La quantitat que cobren de mitjana els pensionistes de Catalunya

Aquesta prestació ha pujat de forma considerable en els darrers anys, segons les dades facilitades pel Ministeri

La recent actualització a les pensions del 2024, introduïda pel govern de Pedro Sánchez, es va caracteritzar per un notable augment en la quantia de la pensió mínima de jubilació.

Aquest ajustament, que va pujar aproximadament a un 7%, va significar un creixement gairebé doble en comparació de l'increment aplicat a la resta de pensions. A partir del març del 2024, es registra que més d'1,78 milions de jubilats a Catalunya es beneficien d'aquest augment.

Això, doncs, va significar un creixement del 0,8% al nombre de pensionistes comparat amb el mateix període de l'any anterior.

D'aquesta manera, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, la pensió mitjana a Catalunya arriba actualment als 1.301,69 euros. Això representa un increment del 4,9% en comparació de la pensió mitjana registrada el mateix mes del 2023, que se situava en 1.239,84 euros.

Pel que fa a la pensió mitjana de jubilació, aquesta se situa al voltant de 1.469,63 euros, mostrant un augment del 4,9% respecte al març del 2023, quan era de 1.400,67 euros.

Cal tenir en compte que aquesta prestació ha experimentat un creixement notable des del 2005, duplicant-ne la remuneració. El gener del dit any, la pensió mitjana de jubilació se situava en 696,92 euros. No va ser fins al novembre del 2013 quan aquesta xifra va superar per primera vegada els 1.000 euros. Des d'aleshores, la seva evolució ha estat més positiva, a excepció d'una caiguda puntual el desembre del 2022.

Quins són els requisits per demanar aquesta prestació?

Per sol·licitar la pensió, cal complir certs requisits. En primer lloc, cal assolir l'edat de jubilació ordinària, que ha augmentat en els darrers anys i actualment se situa en 66 anys i 6 mesos, llevat que s'hagin acumulat més de 38 anys de vida laboral, cas en què es pot jubilar als 65 anys.

Un altre aspecte crucial és el període de cotització mínim. L'individu que busca jubilar-se ha d'haver cotitzat almenys quinze anys, i dos d'aquests quinze han estat dins dels 15 anys previs al moment de la jubilació. Si l'individu està donat d'alta a la Seguretat Social, això es dóna automàticament el dia del cessament de l'activitat laboral; altrament, cal presentar una sol·licitud de jubilació.