Una consulta mèdica en arxiu

Quines malalties donen accés a la incapacitat laboral a Espanya?

Són contemplades pel tribunal mèdic de l'INSS

A Espanya, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) desplega un sistema d'ajuda econòmica per a aquells individus la salut dels quals els impedeix dur a terme les tasques laborals. Aquest suport financer cerca alleujar la càrrega econòmica dels treballadors que enfronten dificultats a causa de problemes de salut, dificultant la seva capacitat per exercir les seves ocupacions diàries.

Encara que no hi ha una llista oficial de malalties que atorguin dret a aquesta prestació, hi ha un conjunt de patologies que solen ser considerades incapacitants i que, l'any 2024, segueixen sent contemplades pel tribunal mèdic de l'INSS. És important destacar que el procés d'avaluació de la incapacitat laboral es duu a terme per equips especialitzats en les diferents direccions provincials de l'INSS, que analitzen minuciosament els efectes que pot tenir una malaltia diagnosticada en la capacitat de treball de l'individu.

Un dels aspectes fonamentals a considerar és que, si bé dues persones poden patir la mateixa malaltia, els efectes a la seva vida diària poden ser completament diferents. Per això, el paper del tribunal d'avaluació esdevé crucial en determinar la incapacitat permanent.

L´INSS reconeix diversos graus d´incapacitat: parcial per a la professió habitual, total per a la professió habitual i gran invalidesa. Aquests graus s'apliquen segons la severitat de la malaltia i el seu impacte en la capacitat laboral de l'individu.

Entre les malalties que solen ser considerades incapacitants hi ha una varietat de condicions mèdiques que afecten diferents sistemes del cos. Per exemple, en cardiologia, s'inclouen cardiopaties, miocardiopaties, arteriosclerosi i altres malalties cardiovasculars.

En oncologia, es consideren el càncer de mama, de pulmó i de recte. La reumatologia presenta patologies com la síndrome de fatiga crònica, la fibromiàlgia i l'artritis reumatoide. En neurologia, malalties com l'Alzheimer, la migranya, el Parkinson i l'esclerosi múltiple entren en consideració.

Així mateix, trastorns psicològics com la depressió i el trastorn bipolar, així com malalties del sistema digestiu com la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, també poden ser considerades incapacitants.

És important esmentar que aquesta llista no és exhaustiva i que cada cas s'avalua de manera individual, tenint en compte la naturalesa i la gravetat de la malaltia, així com el seu impacte en la capacitat de treball de l'individu.