Banc BBVA

Què és una OPA hostil? Així funciona l'atac de BBVA al Banc Sabadell

Aquest tipus daccions pot tenir conseqüències significatives per a totes les parts involucrades

El concepte d'OPA hostil és a la boca de tot el món després que BBVA n'hagi llançat una sobre el 100% de Banc Sabadell. Tot i això, moltes persones tenen el dubte de com funciona aquest mètode i què implica.

Una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) hostil és una estratègia agressiva utilitzada per una empresa per adquirir-ne el control d'una altra, sovint sense el consentiment ni l'aprovació de la junta directiva o dels accionistes de l'empresa objectiu.

Aquest tipus d'operació sol generar controvèrsia i tensió al món empresarial, ja que desafia les estructures de poder establertes i pot tenir conseqüències significatives per a totes les parts involucrades.

Què és una OPA Hostil?

En una OPA hostil, l'empresa compradora, també coneguda com a oferent, intenta adquirir una participació majoritària a l'empresa objectiu sense que aquesta darrera estigui d'acord amb la transacció.

Sovint l'empresa que llança l'OPA hostil considera que l'adquisició seria beneficiosa per a les dues parts, però la manca de cooperació per part de l'empresa objectiu porta a un enfrontament directe.

L'empresa oferent sol comunicar la intenció de llançar una OPA al públic en general i als accionistes de l'empresa objectiu. Això pot crear una situació d'incertesa i volatilitat al mercat, ja que els accionistes i altres interessats avaluen les implicacions de la possible adquisició.

Procediment d'una OPA Hostil:

  • Anunci de l'OPA: L'empresa compradora anuncia públicament la intenció d'adquirir una participació significativa a l'empresa objectiu a través d'una OPA. Aquest anunci pot incloure detalls sobre el preu que ofereix les accions i les condicions de l'oferta.
  • Avaluació per part de l'empresa objectiu: L'empresa objectiu avalua l'oferta i decideix si la considera beneficiosa per als accionistes i per a la companyia en conjunt. En molts casos, la junta directiva de l'empresa objectiu rebutja l'oferta, argumentant que l'empresa subvalora o que no és d'interès estratègic.
  • Defensa per part de l'empresa objectiu: Davant d'una OPA hostil, l'empresa objectiu pot implementar diverses estratègies de defensa per protegir-se de l'adquisició no desitjada. Aquestes estratègies poden incloure l‟adopció de mesures antitoma de control, la recerca d‟un comprador alternatiu o la reestructuració de l‟empresa per fer-la menys atractiva per al‟oferent.
  • Negociacions i contrapropostes: En alguns casos, l'empresa objectiu i l'empresa compradora poden entrar en negociacions per arribar a un acord mútuament beneficiós. Això pot implicar la revisió dels termes de l'oferta inicial o l'exploració d'altres opcions de transacció.
  • Resultat de l'OPA: Si l'empresa oferent aconsegueix adquirir una participació majoritària a l'empresa objectiu, pot procedir a prendre'n el control ia implementar canvis segons la visió estratègica. En cas que l'oferta sigui rebutjada, l'empresa compradora es pot retirar o fer nous intents d'adquisició en el futur.

En resum, una OPA hostil és un procés complex que implica una lluita pel control entre l'empresa compradora i l'empresa objectiu. Si bé pot resultar en una adquisició amb èxit per a l'empresa oferent, també pot generar conflictes i desafiaments significatius en el camí.