Símbol de la igualtat entre homes i dones amb una imatge de diners

Quines són les comarques catalanes amb més igualtat de gènere econòmica?

El Pallars Sobirà encapçala la llista de les deu comarcar

El Pallars Sobirà, la Vall d'Aran (Lleida) i el Barcelonès són, en aquest ordre, les comarques amb més igualtat de gènere des de la perspectiva econòmica, seguides del Garraf (Barcelona), la Terra Alta (Tarragona), el Maresme (Barcelona), el Pallars Jussà (Lleida), el Gironès, la Garrotxa (Girona) i el Baix Llobregat (Barcelona), informa la Diputació de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

Així ho estableix un índex de la Diputació, inclòs a l'eina d'anàlisi MesuraDEL i basat en indicadors d'igualtat en l'ocupació i els càrrecs directius, i la segregació per sectors.

En concret, té en compte la diferència entre la taxa d'ocupació de les dones i la dels homes, el percentatge de dones registrades com a directives a les empreses actives del registre mercantil i el grau de segregació per gènere que hi ha entre sectors econòmics.

L'eina, implementada per la Diputació en el marc de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL, per les sigles en català), va néixer el 2016 com un arxiu d'excel amb 30.000 dades de la província de Barcelona i, després de ser actualitzada , és un mòdul de Power BI amb què es poden visualitzar un milió de dades de tots els municipis de Catalunya.

Permet identificar com està determinat un municipi o comarca en l'especialització productiva, la renda, les finances, el mercat de treball, el canvi climàtic, la salut, el benestar i la igualtat de gènere.

L'objectiu de les dades és que serveixin per fer una planificació estratègica de caràcter territorial i tenir en compte projectes d'impuls empresarial i formació ocupacional, entre d'altres.

Llista de comarques catalanes amb més igualtat de gènere
Així queda la llista de comarques catalanes amb més igualtat de gènere des de la perspectiva del desenvolupament econòmic | Diputació de Barcelona