Florentino Pérez, al Wizink Center

La relació de Florentino Pérez amb la cura de la tercera edat a Catalunya

Empreses destacades com ACS, propietat del president madridista, han obtingut contractes milionaris per gestionar aquests serveis a diversos municipis catalans

L'envelliment de la població a Catalunya ha generat un interès creixent en el sector d'atenció domiciliària, on empreses destacades com ACS, propietat de Florentino Pérez, han obtingut contractes milionaris per gestionar aquests serveis a diversos municipis catalans.

L'augment de la població de gent gran, combinat amb una taxa de natalitat menor, ha portat a una reconfiguració demogràfica que planteja desafiaments significatius, com la sostenibilitat del sistema de pensions i la necessitat de serveis d'atenció a domicili de qualitat.

En aquest context, la "silver economy" o economia platejada, que es refereix al potencial nínxol de negoci relacionat amb la cura de persones grans, ha adquirit rellevància. Grans empreses com ACS, sota la direcció de Florentino Pérez, han aprofitat aquesta oportunitat per obtenir contractes per a la gestió de serveis d'atenció domiciliària a municipis de tot Catalunya.

Tot i això, aquest creixement en el sector d'atenció domiciliària també ha posat en relleu desafiaments laborals, especialment relacionats amb les condicions de treball de les cuidadores. S'han reportat sous congelats i condicions precàries per a les treballadores, la majoria de les quals són dones monomarentals o nascudes a l'estranger.

Les negociacions salarials entre patronals i sindicats reflecteixen aquestes tensions, amb propostes mínimes d'augment salarial i divisions a la bancada patronal sobre les condicions laborals. Això ha generat incertesa sobre el futur d‟aquest sector a Catalunya, especialment en termes de qualitat de vida per a la gent gran i condicions laborals per a les treballadores.

El proper any serà clau per observar com es desenvolupen les renovacions o adjudicacions de serveis d'atenció domiciliària per part dels ajuntaments a Catalunya, cosa que tindrà un impacte directe en la gestió d'empreses com ACS i en les condicions laborals al sector d'atenció domiciliària en general.