Metge amb un polze a baix

El terrible pronòstic dels casos de càncer de pròstata en els propers 15 anys

Els experts destaquen que l‟envelliment de la població il‟augment de l‟esperança de vida contribueixen significativament a aquest panorama preocupant

El càncer de pròstata és una preocupació cada cop més urgent per a la salut masculina a tot el món, i un estudi recent dóna llums preocupants sobre el seu futur.

Segons aquesta anàlisi, s'espera que el nombre d'homes diagnosticats amb aquesta malaltia es dupliqui per a l'any 2040 i arribi als 2,9 milions anuals.

A més, es pronostica un augment del 85% en les morts relacionades amb aquesta malaltia al mateix període.

Aquest estudi, considerat el més extens del tipus, proporciona una visió ombrívola del panorama futur del càncer de pròstata.

Actualment, aquesta malaltia ja és una causa important de mort i discapacitat, sent la forma més comuna de càncer entre els homes a més de 100 països.

Tot i això, amb l'envelliment de la població i el consegüent augment de l'esperança de vida, s'anticipa un dramàtic increment en els casos i les morts en els propers 15 anys.

Per contextualitzar aquestes xifres, s'estima que els diagnòstics augmentaran d'1,4 milions l'any el 2020 a 2,9 milions el 2040, cosa que significa que aproximadament cada hora s'informarà uns 330 homes sobre el diagnòstic de càncer de pròstata.

Pel que fa a les morts, s'espera que augmentin de 375.000 el 2020 a gairebé 700.000 el 2040, encara que els experts adverteixen que aquestes xifres podrien ser encara més grans a causa del subdiagnòstic i la manca de dades en països de baixos i mitjans ingressos.

Les troballes d'aquest estudi, publicades a The Lancet com a part d'una històrica comissió sobre càncer de pròstata, seran presentades al congrés anual de l'Associació Europea d'Urologia a París.

Els experts destaquen que l‟envelliment de la població il‟augment de l‟esperança de vida contribueixen significativament a aquest panorama preocupant.

A més, els principals factors de risc del càncer de pròstata, com l'edat i els antecedents familiars de la malaltia, són inevitables, cosa que dificulta la prevenció de l'augment de casos mitjançant canvis a l'estil de vida o intervencions de salut pública.

Tot i això, malgrat aquest ombrívol panorama, els experts subratllen que la consciència sobre els símptomes de la malaltia, l'accés a programes de detecció, el diagnòstic d'hora i els avenços en el tractament encara poden tenir un paper crucial en la reducció de la càrrega i la salvació de vides.

Segons els autors de l'informe, les intervencions basades en evidència, com ara la millora dels programes educatius i de detecció primerenca, poden marcar la diferència en els propers anys.

El professor Nick James, autor principal de l'estudi, emfatitza la importància de començar a planificar i prendre mesures ara davant de l'augment esperat de casos de càncer de pròstata. James destaca la necessitat de noves i millorades formes de realitzar proves per detectar la malaltia, reduint el sobrediagnòstic i el sobretractament, alhora que es detecten tumors potencialment mortals en etapes més primerenques.

En última instància, aquest informe serveix com una crida a lacció per als sistemes de salut a tot el món.

Es requereix una consciència més gran sobre els símptomes del càncer de pròstata, així com un enfocament més rigorós en la detecció primerenca i el tractament efectiu.

Només mitjançant un esforç coordinat i continu podrem enfrontar eficaçment aquest desafiament creixent per a la salut masculina.