Hospitalet de Llobregat

Aprovat el PDU Biopol-Granvia de L'Hospitalet que crearà 50.000 llocs de treball

El projecte permetrà desenvolupar un dels pols de recerca biomèdica més importants del sud d'Europa, el BioClúster d'Innovació i Salut, a l'Hospitalet

La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament avui el Pla director urbanístic (PDU) Biopol-Granvia, a l'Hospitalet, que estableix les directrius urbanístiques per desenvolupar el BioClúster d'Innovació i Salut i transformar aquest àmbit metropolità, que consolida el parc de Cal Trabal , millora l'accessibilitat al parc fluvial del Llobregat i estructura el teixit urbà de la zona a partir de la transformació de la Granvia, entre la rambla de la Marina i el riu Llobregat.

La missió principal del nou PDU, un projecte estratègic de país, és la transformació i l'ordenació de prop de 96 hectàrees de sòl per afavorir la implantació d'un nou pol d'activitat econòmica vinculat a la investigació, la investigació biomèdica i les ciències de la salut .

Així, vol afavorir la localització de noves empreses relacionades amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la indústria farmacèutica i de serveis en un entorn privilegiat, a mig camí entre el port i l'aeroport de Barcelona, aprofitant les sinergies existents amb els centres sanitaris, docents i de recerca de referència internacional.

El projecte del BioClúster d'Innovació i Salut el lidera l'Ajuntament de l'Hospitalet conjuntament amb l'Hospital Universitari de Bellvitge; l'Institut Català d'Oncologia; la Universitat de Barcelona – Campus Bellvitge; l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, i l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Pla Director Urbanístic Biopol-Granvia 2
Nou accés al riu Llobregat | Ay. de l'Hospitalet de Llobregat

Aquest clúster de recerca està cridat a esdevenir el més important del sud d'Europa ia tenir un fort impacte al mercat laboral i al PIB català.

A més d'aquesta missió principal, el PDU treballa per:

  • Aconseguir una permeabilitat més gran de les equipacions públiques i de les zones d'activitat econòmica amb l'entorn, per millorar la integració territorial.
  • Adaptar les infraestructures, facilitar l'accessibilitat a les dues bandes del tram renovat de la Granvia i millorar l'accés viari pel sud del continu urbà de Barcelona.
  • Preservar l'ecosistema de Cal Trabal com a parc estratègic i connector amb el riu Llobregat, mantenint les condicions ambientals per a la preservació de la biodiversitat. Connectar les zones verdes actuals de l'Hospitalet amb la nova xarxa d'espais lliures que crearà el PDU i amb Cal Trabal. I rehabilitar les masies catalogades de Cal Trabal, cal Masover Nuevo i la Torre Grande, i incorporar-les al catàleg d'equipacions municipals.
  • Establir un model de mobilitat sostenible a la zona.

  • Incorporar estratègies per incrementar la resiliència davant de les conseqüències del canvi climàtic, com l'ampliació de la cobertura verda, la permeabilitat per facilitar la recàrrega dels aqüífers i la preservació del caràcter agrícola de Cal Trabal.

De les prop de 96 hectàrees del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat que comprèn el PDU, més del 53% del total es qualifica com a zona verda i parc.

En concret, Cal Trabal gaudirà d'una especial protecció mediambiental per garantir el paper de connector ecològic entre la ciutat i el riu, amb un espai de 25,41 hectàrees, que tindrà la consideració de parc estratègic i ocuparà prop del 29% de la superfície de l'àmbit del PDU.

Hospitalet de Llobregat
Vistes indicatives del projecte | Ay. de l'Hospitalet de Llobregat

Un 24,4% de la superfície es destinarà també a espais lliures, que es distribuiran com a parcs urbans per tot l'àmbit del PDU.

L'11,6% de la superfície de l'àmbit es qualifica com a sòl d'activitat econòmica destinada al Biopol Granvia i es concentra fora de Cal Trabal, majoritàriament al sud de la Granvia, que és l'àmbit més urbanitzat.

També es resolen els accessos al riu Llobregat per les dues bandes de la Granvia, aprofitant estructures existents i passos viaris que quedaran sense ús per crear recorreguts cívics i un sistema de passarel·les per connectar els espais lliures situats als costats de les infraestructures viàries.

Precisament, el sistema viari ocuparà el 22,4% de l'àmbit. A més de la semicobertura de la Granvia i de la continuïtat del carrer de les Ciències com a nou eix vertebrador, el nou PDU proposa la reordenació de les parades i els recorreguts de les línies d'autobús i la creació d'una nova boca de metro a la parada de l´Hospital de Bellvitge.

Pel que fa a les equipacions, ocuparan el 5,45% de la superfície total. S'hi inclou la rehabilitació de les masies catalogades de Cal Trabal, Cal Masover Nuevo i la Torre Grande.

Projecte BioClúster d'Innovació i Salut

El PDU és l‟instrument de planejament per impulsar el projecte BioClúster d‟Innovació i Salut. Es tracta d'un projecte estratègic de país que té per objectiu potenciar i consolidar la recerca i la innovació biomèdica mitjançant un ecosistema potent que atregui empreses del sector de la salut.

Aquest projecte estratègic tindrà un gran impacte econòmic per a Catalunya: s'estima que facturarà més de 7.000 MEUR, cosa que suposa una contribució al PIB català de més de 4.500 MEUR, que es tradueix a l'1,86 % del producte interior brut (PIB) anual de Catalunya, en unes rendes salarials de més de 1.700 milions d'euros i en la creació de gairebé 50.000 llocs de treball, entre directes i indirectes.

Durant la fase d‟informació pública, el PDU va rebre 90 escrits d‟al·legacions. Fruit de l'estudi d'aquestes al·legacions, s'han introduït petits ajustaments al Pla director, de caràcter tècnic.