Muntanya del barri de Torre Baró

Barcelona aprova les obres de l'espai de muntanya al barri de Torre Baró

Duraran 4 mesos i comptaran amb un pressupost previst de 714.000 euros

L´Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment la remodelació de l´espai de muntanya al barri de Torre Baró.

Aquest projecte, que va ser acordat a la darrera Comissió de Govern, se sotmetrà al tràmit d'informació pública durant 30 dies hàbils, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat emès aquest dissabte.

Les obres afectaran un espai de 2.000 metres entre els carrers de Sant Feliu de Codines i Prats del Rei, en ser una àrea amb qualificació forestal, i no modificaran la topografia actual ni afectaran els serveis urbans ja existents.

Es preveu que la remodelació estigui licitada abans que s'acabi aquest any i un cop finalitzi aquest procés, les obres duraran 4 mesos i comptaran amb un pressupost previst de 714.000 euros.

L'espai del carrer Prats de Rei esdevindrà "una plataforma única" que assegurarà la mobilitat i limitarà l'estacionament a les zones habilitades.