Vista panoràmica nocturna de la Muntanya del Tibidabo de Barcelona

Barcelona continua creixent i arriba als 1,7 milions d'habitants

Els estrangers empadronats a la ciutat augmenten un 10,4% respecte al 2023

La població de Barcelona ha crescut per segon any consecutiu ia 1 de gener de 2024 se situa en 1.702.814 milions d'habitants, un 2,6% més que l'any anterior assolint el valor màxim des del 1991, i un de cada quatre barcelonins té nacionalitat estrangera.

Les xifres publicades per l'Ajuntament arran de la lectura del Padró Municipal d'Habitants constaten que l'augment de la població està vinculat al moviment migratori, que suma 54.000 persones, ia la caiguda del saldo vegetatiu, amb un nivell baix de naixements.

Els naixements han registrat el valor més baix des del 1900 (sense comptar el 1939), amb 11.044 naixements, i, després d'un bienni d'estabilitat, la mortalitat disminueix fins a les 14.705 defuncions, la xifra més baixa des del 2019.

El creixement demogràfic també és explicat pel dinamisme migratori; les altes per immigració escalen a màxims i segueix un patró similar als d'anys anteriors: de les 168.246 noves inscripcions al padró, se'n coneix l'origen de 141.121, un 6,2% més que un any enrere.

"Creixement heterogeni"

La cap del departament d'Estadística i Difusió de Dades de Barcelona, Maria Jesús Calvo Niño, ha argumentat en declaracions als periodistes que la capital catalana ha experimentat “un creixement heterogènic, però completament generalitzat”, en una població lleugerament feminitzada.

L'edat mitjana de la població se situa al voltant dels 44,4 anys, una xifra estable des de fa quatre anys, i aproximadament un 36% té un nivell educatiu d'ensenyament superior, un percentatge que en dones arriba al 38%.

La població espanyola augmenta

Després de cinc anys en què el nombre de persones empadronades no nascudes a la ciutat és superior al de les nascudes, la població de nacionalitat espanyola augmenta per primera vegada des del 2015, amb un creixement del 0,1% que capgira el signe negatiu dominant en els darrers anys.

Tot i això, la població estrangera continua marcant el pas demogràfic de la ciutat amb 432.556 persones de nacionalitat estrangera empadronades, que s'emmarquen en la trajectòria ascendent dels últims anys.

Més de 430.000 estrangers empadronats

En aquest sentit, destaca el nombre de persones de nacionalitat estrangera empadronades (432.556), que ha augmentat un 10,4% respecte a l'any 2023, i representa el 25,4% del total: per primera vegada, un de cada quatre barcelonins té nacionalitat estrangera.

I quant a les persones empadronades a la ciutat que han nascut a l'estranger, s'ha arribat a les 573.000 persones (un 33%), també un 10,4% més que l'any anterior, fet que suposa una de cada tres empadronats .

A banda de l'espanyola, a Barcelona hi resideixen persones de 180 nacionalitats (quatre més que les de l'any passat): les més representades continuen sent la italiana, la colombiana, la pakistanesa i la xinesa, i els estrangers més nombrosos són els americans i els europeus.