Dos agents de la Policia Local

Es disparen les multes que posa la policia de Girona per dificultar la mobilitat

L'Ajuntament ha actualitzat les dades aquest dimarts 7 de maig

La Policia Municipal de Girona ha aplicat sancions a 707 vehicles durant el període del 15 al 28 dabril per infringir normatives que obstaculitzen laccés a la via pública. Aquesta acció forma part d'una campanya específica destinada a detectar aquestes violacions, que afecten principalment les persones amb mobilitat reduïda que transiten per la ciutat. Del total de multes emeses en aquest lapse, 612 corresponen a estacionament en zones de càrrega i descàrrega, 61 per ocupar places reservades per a vehicles de persones amb discapacitat, i 34 per estacionar a les voreres.

La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, va destacar la importància de garantir el dret de totes les persones, independentment de la condició física, a circular amb normalitat per la ciutat. Martínez va explicar que aquestes campanyes policials són crucials per recordar que les voreres són exclusives per a vianants, i que no respectar les places d'aparcament designades per a persones amb mobilitat reduïda constitueix una manca de consideració pels que realment les necessiten i tenen dret a utilitzar-les.

Durant el 2023, les infraccions a les ordenances de circulació van augmentar significativament en comparació de l'any anterior i van assolir un total de 21,948 denúncies. Entre les infraccions més comunes hi havia l'estacionament en llocs temporalment prohibits, l'ocupació d'àrees de càrrega i descàrrega, l'incompliment de senyals de prohibició i l'estacionament a les voreres.

És rellevant esmentar que durant tot l'any 2023, les infraccions que afecten l'accessibilitat a la via pública van totalitzar 3,946 denúncies. Aquestes van incloure 1,757 casos d'ocupació d'àrees de càrrega i descàrrega, 553 per estacionar a places reservades per a persones amb discapacitat, i 1,636 per estacionament a les voreres.

Aquesta campanya recent és la segona realitzada per la Policia Municipal des del gener per garantir l'accessibilitat a la via pública. A l'anterior, duta a terme entre el 12 i el 25 de febrer, es van emetre denúncies a 515 conductors, principalment per estacionament en zones de càrrega i descàrrega, en places reservades per a persones amb discapacitat, i sobre voreres.

A més d'aquestes accions específiques, la policia ha implementat altres campanyes de trànsit intensives en períodes quinzenals durant aquest any per reduir el nombre d'infraccions. Això inclou mesures per controlar el compliment de la normativa per part de Vehicles de Mobilitat Personal, com ara patinets elèctrics.

És important recordar que, d‟acord amb el nou Codi d‟accessibilitat de Catalunya vigent des del 4 de març, les persones titulars de targetes d‟aparcament per a persones amb discapacitat tenen un màxim d‟1 hora per estacionar en àrees de càrrega i descàrrega durant l‟horari limitat en aquestes zones. A més, és obligatori indicar l´hora d´arribada mitjançant una indicació escrita o un disc horari.