Consorci d'Educació de Barcelona

L'escola Sant Francesc Xavier de Barcelona tancarà a partir del proper any

El centre acull actualment 108 alumnes repartits de quart a sisè de Primària, a més dels quatre de Secundària

La titularitat de l'Escola Sant Francesc Xavier, situada al carrer Bòbila del barri del Poble Sec, ha comunicat al Consorci d'Educació de Barcelona el tancament del centre a partir del curs 2024-2025.

El centre, que els últims anys havia anat perdent el concert a tots els cursos d'Infantil i als de primer, segon i tercer de Primària, acull actualment 108 alumnes repartits de quart a sisè de Primària, a més dels quatre de Secundària , ha informat el Consorci d'Educació en un comunicat.

El Consorci ha assenyalat que malgrat que el centre ha treballat per revertir la situació i fer viable el seu projecte, "diverses causes han empès els seus responsables a optar pel tancament", i el principal és la pèrdua d'alumnat conseqüència del descens demogràfic.

Aquest any, aquesta situació s'ha convertit en “insostenible”, ja que només es mantenen set cursos amb concert, ha assegurat el Consorci.

El Consorci d'Educació ha assegurat que ha acompanyat el centre en aquest procés, ha ofert atenció personalitzada a les famílies que ho han requerit i ha fet un “especial reconeixement” a la tasca del centre al llarg de la seva història.

L'alumnat ha obtingut plaça per al curs vinent a través d'un procés extraordinari de preinscripció que s'ha dut a terme abans de l'ordinari i que ha permès assignar al centre demanada en primera opció totes les sol·licituds formalitzades.

En canvi, lalumnat que opta a plaça de primer dESO haurà de participar en el procés de preinscripció ordinari per donar continuïtat als seus estudis.