Símbol d'igualtat

Girona inaugura un servei d'assessorament a empreses en matèria d'igualtat

El Servei Municipal d'Ocupació ofereix acompanyament i assessorament a les organitzacions de Girona sobre mesures, plans d'igualtat i protocols per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual

L´Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d´Ocupació, ofereix un nou servei d´acompanyament i assessorament a organitzacions i empreses de Girona en matèria d´igualtat.

Concretament, s'encarrega d'atendre aquells establiments interessats a adoptar i resoldre dubtes al voltant de mesures, plans d'igualtat i protocols per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual, per raó de sexe i LGTBI-fòbia.

Aquesta tasca ho ofereix la figura de la tècnica d'equitat a les feines, que vetllarà per promoure l'equitat a les empreses, associacions i entitats i altres institucions del territori.

L'objectiu és eliminar la bretxa salarial i la segregació horitzontal i vertical; garantir l'equitat de gènere en l'accés a les ocupacions, les condicions laborals i el desenvolupament professional i combatre les discriminacions en l'àmbit laboral.

"Posem una eina més al servei de les empreses gironines perquè contribueixen a fer avançar la igualtat de gènere i l'eradicació de tota mena de discriminació", ha explicat la regidora de Treball de l'Ajuntament de Girona, Raquel Robert i Rubio.

El servei ja està disponible i es pot sol·licitar fent una consulta al web municipal o directament al Servei Municipal d'Ocupació, tant presencialment (carrer de Narciso Xifra i Masmitjà, 43) com telefònicament (trucant al número 972 24 93 60).

La igualtat a nivell laboral és una responsabilitat compartida. Totes les organitzacions han de garantir la igualtat de tracte i doportunitats en làmbit laboral.

Això implica implementar mesures per prevenir i combatre l'assetjament, incloent-hi protocols d'actuació i canals de denúncia; promoure la conciliació personal, familiar i laboral i fomentar la participació equilibrada de les dones i els homes a tots els nivells de l'organització.

A més, les empreses de més de 50 persones treballadores estan obligades a elaborar i aplicar un pla digualtat.

Aquest document ha de recollir un diagnòstic de l‟estat de la igualtat al‟empresa i un conjunt de mesures ordenades i planificades a través d‟un pla d‟actuació, per garantir i consolidar la igualtat d‟oportunitats entre dones i homes en l‟àmbit laboral i eliminar qualsevol tipus de discriminació.

Adoptar mesures a favor de la igualtat i la no discriminació té beneficis per a tota la societat, ja que contribueix a construir una societat més justa i equitativa amb la igualtat de drets i oportunitats.

A més, també té avantatges per a les empreses i la plantilla, ja que milloren el clima laboral, la motivació i la productivitat i augmenten l'atracció de talent i la competitivitat.

El punt d‟atenció i assessorament de Girona és un servei que s‟ofereix a les empreses de la ciutat i la seva àrea urbana que estiguin interessades en la incorporació de millores en matèria d‟igualtat a la seva organització.

Aquesta acció està subvencionada pel Departament d‟Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya en el marc de l‟impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes.