Una imatge del riu al seu pas per Girona

Girona proclama que vol ser una ciutat ''amiga de la gent gran''

L'ajuntament ha presentat un projecte de ciutat inclusiva i promotora de la vida independent a la comunitat

L'Ajuntament de Girona i un grup promotor estratègic liderat per la fundació Support-Girona han engegat un projecte transversal per convertir-se en una ciutat inclusiva i promotora de la vida independent en comunitat, que comptarà també amb la col·laboració de la Universitat de Girona ( UdG). A més, també es vol aconseguir que Girona sigui una ciutat amiga de la gent gran.

Així, Girona s'ha convertit a la primera ciutat del conjunt de Catalunya que subscriu aquesta declaració institucional amb la intenció de treballar per crear espais de governança interadministrativa amb entitats i agents clau i impulsar actuacions i serveis d'experiència pilot innovadores.

L'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat durant la intervenció que “tenim el propòsit de crear ciutats més accessibles, acollidores i inclusives per a totes les persones. Volem fer de Girona una ciutat on es visqui millor, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat”.

Per part seva, la regidora de Ciutat que Cuida de l'Ajuntament, Gemma Martínez, ha remarcat que “aquesta declaració és fruit del treball col·lectiu, de molta gent però sobretot de moltes entitats. Avui no parlem d‟assistència, parlem d‟exercir drets, que tots puguin desenvolupar els seus projectes de vida amb normalitat”.

La declaració consta de 10 compromisos. D'una banda, s'impulsaran accions per prioritzar la dotació dels serveis socials alternatius; per garantir laccés a lhabitatge en entorns comunitaris inclusius i accessibles; per assegurar l'accés de tothom a la mobilitat, les tecnologies i la resta de serveis, i per afavorir les oportunitats d'ocupació i la promoció professional.

Així mateix, es treballarà per garantir la participació política i pública, així com la participació a la vida cultural, artística, recreativa, d'esbarjo i esportiva. També es duran a terme campanyes de sensibilització per fomentar actituds receptives i positives respecte als drets de totes les persones, i es promourà la formació dels professionals i el personal propi de l'Ajuntament sobre els drets humans.

D'altra banda, es promouran i establiran aliances de proximitat i marcs de cooperació internacional amb altres municipis i ens locals, per compartir coneixements i experiències en la realització efectiva del dret a viure de manera independent a la comunitat i amb el propòsit de crear ciutats més accessibles, acollidores i inclusives per a totes les persones.

Finalment, s'elaborarà i s'aplicarà el Pla de Transició pel Dret a la Vida Independent a la Comunitat, que es durà a terme en col·laboració amb diferents entitats per fer efectius els compromisos de la declaració institucional. La UdG s'encarregarà de fer un estudi de necessitats per redactar aquest pla. Aquest diagnòstic inicial avaluarà la situació que viuen les persones amb diversitat funcional i la gent gran i en quin grau Girona ja proporciona un envelliment actiu i una recopilació de millores per a tots dos col·lectius. El conjunt del projecte serà participatiu i intervindran persones grans i amb capacitats diverses, entitats, personal tècnic, representants polítics i agents clau del municipi.

A partir de la informació que proporcioni aquest diagnòstic, Girona podria optar a formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Gent Gran de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i, si fos així, es convertiria en el primer municipi de la demarcació que entraria.