Dos agents de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet

L’Hospitalet convoca 42 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana

En aquesta convocatòria, el 40% de les places del concurs públic es reservaran per a dones

L'Ajuntament de l'Hospitalet obre aquest dimecres el termini per proveir 42 noves places d'agents de la Guàrdia Urbana. D'aquestes places, 34 són en convocatòria lliure per oposició, corresponents a l'oferta pública del 2023 i el 2024, i 8 mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa. El termini per presentar les sol·licituds de la convocatòria lliure per oposició comença avui i finalitza dimecres 3 de juliol, mentre que la convocatòria reservada a agents procedents d'altres policies s'obrirà les properes setmanes. L'objectiu de la convocatòria és garantir i millorar la prestació d'un bon servei a la ciutat per part de la Guàrdia Urbana i rejovenir la plantilla.

En aquesta convocatòria, el 40% de les places del concurs públic es reservaran per a dones, amb l'objectiu d'incrementar la presència femenina i fomentar la igualtat al cos de la policia local. Aquesta mesura es fa en aplicació de la disposició addicional introduïda a la Llei de les policies locals, i sempre seguint els criteris establerts a la normativa.

Els requisits per accedir a la convocatòria de les 34 places en convocatòria lliure per oposició que avui s'obre són tenir nacionalitat espanyola; estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic/ca superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic/ca especialista corresponent a formació professional de segon grau, equivalent o superior; acreditar coneixement de llengua catalana nivell B2; haver fet 18 anys i tenir fins a 35 anys a l'hora de finalitzar la presentació d'instàncies; no haver estat condemnat/ada per cap delicte ni estar inhabilitat/ada per a lexercici de les funcions públiques; no patir cap malaltia que impossibiliti el desenvolupament de les funcions pròpies, i estar en possessió del carnet de conduir A2 i B.

Entre altres funcions, la Guàrdia Urbana actua en la prevenció d'actes delictius, coopera en la resolució de conflictes, exerceix tasques de policia de proximitat a prop de la ciutadania, promou el respecte, la convivència pacífica i el civisme, regula el trànsit als carrers del municipi i desenvolupa programes d'educació viària i de prevenció de violència de gènere als centres educatius.

Les sol·licituds per accedir a la convocatòria lliure per oposició de les 34 noves places de la Guàrdia Urbana, que s'obre avui, s'hauran de presentar preferentment de forma telemàtica a la Seu electrònica de l'Ajuntament (seuelectronica.lh.cat) , a l'apartat Selecció de personal.