Neteja pels carrers de LH

L'Hospitalet destinarà 435 milions d'euros a neteja durant la propera dècada

La nova contracta destinarà 43,5 milions d'euros a l'any a neteja

La nova contracta de neteja viària i recollida d'escombraries de l'Hospitalet, que ha d'entrar en vigor el 2025, ha sortit a licitació. Entre altres objectius, l‟Ajuntament vol millorar l‟estat de la neteja de l‟espai públic, potenciar la recollida selectiva en qualitat i quantitat i disposar d‟una ciutat neta potenciant la coresponsabilitat de la ciutadania.

El contracte del servei, la despesa municipal més gran, té una durada de deu anys i un cost total de 435,4 milions d'euros, enfront dels 286 milions de la contracta anterior, xifra que representa un increment del 52,24%. Així, la ciutat passarà a destinar a neteja i recollida de residus 43,5 milions d'euros a l'any davant dels 28,6 de l'anterior contracta.

La nova contracta preveu la renovació dels 130 vehicles del parc mòbil del servei, així com els 4.200 contenidors específics de les cinc fraccions (rebuig, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró i vidre) als quals s'afegirà, en alguns punts de la ciutat, un contenidor per a tèxtil.

Es prioritza que els vehicles utilitzin combustibles no contaminants. Val a dir que actualment una part important d'aquests vehicles funcionen amb gas, ja que la ciutat disposa d'una planta de gas municipal. A aquests vehicles s'hi afegiran les set escombradores elèctriques que l'Ajuntament ha adquirit recentment amb una inversió de 2,5 milions d'euros.

Neteja al carrer de LH
La nova contracta preveu la renovació dels 130 vehicles del parc mòbil del servei | Ay. de l'Hospitalet de Llobregat

Millores tecnològiques que permeten més control i transparència

Quant a les innovacions tecnològiques per al seguiment i la millora del servei, s'introdueixen elements nous i es mantenen aquells elements que n'han demostrat l'efectivitat:

  • Instal·lació de tecnologia RFID als contenidors, identificació amb radiofreqüència que permet conèixer en temps real l'historial d'actuacions com buidar i netejar aquests recipients.
  • Instal·lació de sensors d'ompliment en alguns contenidors per analitzar situacions puntuals de desbordaments.
  • Tancament als contenidors d'orgànica per a grans productors (comerços i restauració), per conèixer qui i com en fa ús i incrementar aquest tipus de residus.
  • Es potencia l'ús de l'aplicació per part de l'empresa concessionària per disminuir el temps de resposta davant d'una incidència.
  • Es manté el GPS als vehicles de neteja, per conèixer en temps real la seva ubicació i recorreguts efectuats.

Per tal d'aconseguir els millors serveis possibles, l'Ajuntament farà un control diari del nivell de prestacions dels serveis contractats i de la qualitat obtinguda mitjançant aquestes millores tecnològiques i el cos d'inspectors municipals.

Servei de neteja viària

Al servei de neteja viària, a més de l'actual escombrat manual general ia la zona industrial, es potenciarà la neteja amb aigua.

També s'actuarà amb noves màquines hidronetejadores als llocs amb més brutícia, es mantindrà l'aiguabatre en carrers i places, i s'ampliarà la freqüència de la neteja amb aigua a l'exterior i l'interior dels contenidors i les ubicacions. L'aigua utilitzada continuarà sent no potable.

Sistema de recollida d'escombraries i selectiva de residus

Al sistema de recollida d'escombraries i selectiva de residus es renovaran els models dels cinc contenidors específics per fraccions: rebuig, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, i vidre. Una altra de les novetats és que el contenidor blau de paper serà majoritàriament metàl·lic per evitar el risc d'incendi i els actes vandàlics.

S'instal·laran minicontenidors a les parades de les deixalleries mòbils per facilitar el reciclatge per part de les persones usuàries.

A més, es potenciarà la recollida del tèxtil amb contenidors ubicats principalment a equipaments i també a l'espai públic, per mitjà d'un projecte d'integració social; i la recollida d'oli vegetal a mercats, centres educatius i edificis municipals.

La licitació de la nova contracta de neteja contempla canvis significatius en la recollida de residus d'alguns sectors per fomentar el reciclatge, com ara la introducció del servei porta a porta per al comerç en algunes zones de la ciutat.

Es manté l'actual servei gratuït de recollida de mobles, electrodomèstics i estris vells a demanda.

Neteja del clavegueram

Pel que fa a la neteja del clavegueram, es busca un servei més eficient amb la implantació d'un nou sistema intel·ligent que millorarà la presa de decisions sobre les accions de neteja i les actuacions de reparació a la xarxa.

La nova contracta disposarà duna partida destinada a realitzar campanyes de sensibilització per conscienciar la ciutadania sobre la importància daugmentar la recollida selectiva, corregir les conductes inadequades i la necessitat de fer un bon ús dels espais comuns.

La nova contracta de neteja s'insereix en l'objectiu de la millora contínua de la qualitat del servei públic, fixa mecanismes de control de la prestació del servei i està en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en aspectes com l'eficiència energètica i hídrica; la reutilització dels residus; la reducció de la petjada de carboni i lestalvi de recursos naturals; la innovació tecnològica; la seguretat i salut laboral; la igualtat doportunitats i la inclusió social; i el subministrament de serveis sostenibles a la ciutat.