La presentació de la iniciativa

Lleida fomenta que els veïns reciclin l'oli amb un contenidor nou

La iniciativa va néixer d?un grup de joves del barri de La Mariola

La Paeria de Lleida, juntament amb l'entitat ECOXARXA Segrià i amb el suport de la Xarxa d'inserció social ENTER, La Descomunal i les Regidories de Medi Ambient i Participació, ha llançat una campanya pilot destinada a sensibilitzar la població sobre la importància de reciclar l'oli domèstic usat.

Per facilitar aquest procés, s'han instal·lat 6 nous contenidors de color taronja als Centres Cívics de Mariola, Balàfia, Pardinyes, Secà, Bordeta i Magraners. Aquests contenidors estan dissenyats per oferir una solució pràctica i neta, permetent als ciutadans dipositar l'oli en envasos de plàstic tancats, cosa que redueix el risc de vessaments durant la transferència.

La ubicació d'aquests contenidors als centres cívics amplia significativament la xarxa de punts de recollida a la ciutat, complementant els ja existents als punts nets municipals, mòbils i mercats municipals durant el seu horari d'atenció.

Aquesta iniciativa no només cerca incrementar la taxa de reciclatge de l'oli vegetal, sinó també conscienciar sobre els seus impactes ambientals. Un litre d'oli usat pot contaminar fins a mil litres d'aigua i complicar el tractament a les depuradores, incrementant el risc d'avaries.

El principal objectiu de recollir i reciclar aquest oli és la seva conversió en biodièsel, un combustible biodegradable, no tòxic i lliure de sofre, que representa una alternativa més neta en termes de contaminants atmosfèrics.

Amb aquesta campanya, tant el govern municipal com tots els seus col·laboradors esperen no només millorar la gestió de residus a la ciutat, sinó també promoure una major consciència ambiental entre els seus habitants.

Per què es pot fer servir l'oli reciclat?

L'oli reciclat, especialment l'oli de cuina usat, pot tenir diverses aplicacions útils i beneficioses:

Producció de biodièsel: aquest és un dels usos més comuns de l'oli reciclat. Mitjançant un procés de transesterificació, l'oli usat es pot convertir en biodièsel, un combustible alternatiu que es pot utilitzar en motors dièsel sense necessitat de modificacions significatives.

Fabricació de sabó: l'oli reciclat es pot utilitzar com a matèria primera per a la fabricació de sabó. Mitjançant un procés anomenat saponificació, l'oli usat es combina amb un àlcali per produir sabó i glicerina.

Producció de lubrificants i productes industrials: algunes empreses reciclen l'oli usat per fabricar lubrificants industrials i altres productes químics.

Generació d'energia: en alguns casos, l'oli reciclat es fa servir com a combustible en instal·lacions de generació d'energia, encara que aquest ús és menys comú que la producció de biodièsel.

Barreja en la fabricació de pinsos per a animals: en certs casos i després d'un procés adequat de purificació, l'oli reciclat es pot utilitzar com a part de la barreja en la fabricació de pinsos per a animals.

És important destacar que el procés de reciclatge de l'oli s'ha de fer correctament per garantir que no causi danys ambientals addicionals. A més, és fonamental separar l'oli usat d'altres residus domèstics per facilitar-ne el reciclatge adequat.