Una treballadora social atén una dona gran

Les mesures que adopta Girona per millorar els serveis socials

La regidora diu que han de ser “moderns, accessibles i de qualitat” per a tota la ciutadania

L'Ajuntament de Girona ha signat un conveni amb la Fundació iSocial per millorar la gestió i la intervenció dels serveis socials. L'objectiu és incorporar eines de digitalització i automatització que ajudin a identificar les necessitats de la ciutadania per poder gestionar els recursos amb més eficiència. Així mateix, s'està desenvolupant el projecte Pigall per millorar la presa de decisions en el desenvolupament de recursos i de projectes socials.

"Aquestes dues iniciatives formen part del nostre compromís per oferir uns serveis socials moderns, accessibles i de qualitat. Estic convençuda que aquest conveni i els projectes que se'n deriven tindran un impacte positiu molt important a la nostra ciutat", ha afirmat la tinenta de batlia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana de l'Ajuntament, Núria Riquelme.

Concretament, s'implantarà a l'Ajuntament l'eina DigitaIiSSB, una solució tecnològica per a la relació, la intervenció i la compartició d'informació per a professionals i persones usuàries dels serveis socials bàsics. Aquest projecte pretén millorar lassistència dels serveis socials bàsics, municipals i comarcals, per mitjà de la transformació digital. El Departament de Drets Socials de la Generalitat va aprovar una subvenció a aquest projecte dins dels fons Next Generation.

A través del conveni s'està dissenyant una aplicació mòbil per facilitar la comunicació entre la persona usuària i els serveis socials, en relació amb seguiments i gestions. Paral·lelament, s'està treballant en una eina que analitzarà les dades d'atenció social de l'Ajuntament per detectar les necessitats i les mancances. A més, es formaran els i les professionals sobre l'ús d'aquestes eines i s'avaluaran de forma participativa els resultats per a la millora, la consolidació i l'extensió en altres llocs de Catalunya.

ISocial és una fundació privada nascuda per iniciativa d'entitats del tercer sector social per tal d'impulsar la innovació al sector dels serveis socials de Catalunya mitjançant, entre d'altres, el desenvolupament de projectes d'innovació conjunts amb organismes públics, entitats del tercer sector , empreses, universitats i altres agents del territori. En la seva condició d'entitat impulsora i líder del projecte DigitaliSSB (Impuls de la Digitalització dels Serveis Socials Bàsics de Catalunya) cerca facilitar la transformació digital dels serveis socials bàsics dels ens municipals i comarcals implementant dues eines digitals: DigitaliSSB-QdC i DigitaliSSB - Intervenció.

Paral·lelament, el Consistori està millorant la planificació de la intervenció dels serveis socials amb la implementació de la intel·ligència artificial. El projecte, que porta per nom Pigall, es duu a terme juntament amb la Universitat de Girona i té el finançament dels fons europeus Next Generation. Això permetrà millorar la presa de decisions en el desenvolupament de recursos i projectes.