Un moment de la compareixença de la Defensora de la Ciutadania

Picada de cresta a Vilanova pel temps que triga a respondre els veïns

La Defensora de la Ciutadania insta a l'Ajuntament que es redueixi la tardança

La Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Núria Plana, ha presentat recentment la memòria de la seva gestió del darrer any durant un Ple extraordinari, on va rebre el reconeixement i agraïment dels diferents grups municipals.

Durant la seva presentació, va destacar una notable reducció a la meitat en el nombre de queixes rebudes, comptabilitzant-ne un total de 23, sent el retard en les respostes de l'administració a les sol·licituds ciutadanes el principal motiu d'aquestes, en més del 80% dels casos.

Tot i això, Plana ha assenyalat millores en algunes regidories respecte a aquest aspecte, especialment després de la implementació d'un nou servei de queixes.

A més, va informar sobre un augment en les consultes realitzades, arribant a les 159, cosa que per a ella indica una preocupació pel fet que la ciutadania prefereixi no dirigir-se directament a l'administració.

Plana va vincular les queixes i consultes rebudes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), emfatitzant-ne la importància com a guia per al canvi cap a l'enfrontament dels desafiaments socials, econòmics i mediambientals, inclòs l'escalfament global i les seves conseqüències.

Amb aquest enfocament, la Defensora va instar el Consistori a adoptar polítiques que abordin aquestes qüestions crítiques.

Dades de la memòria

Tal com es mostra a la memòria, la majoria de les 23 queixes, un total de 6, fan referència als serveis d'espai públic, amb temes com el mal estat de les voreres, l'augment del soroll, la brutícia i la inseguretat a la nit. També hi ha hagut 3 queixes per al servei d'expedients sancionadors, ja que de vegades la ciutadania rep sancions per desconeixement de la normativa o perquè s'han fet canvis. Els serveis de Llicències i Disciplina i Urbanisme també han rebut 3 queixes cadascun.

La Defensora ha rebut aquest darrer any 159 consultes i demandes d'assessorament, recollides tant a l'Oficina de la Defensora ubicada al Centre Cívic de La Geltrú com a les visites als barris, que es realitzen periòdicament als diferents centres cívics perquè aquesta figura sigui el més propera i accessible possible, i per aconseguir una visió més propera de cada barri.

En aquests casos dóna informació i assessorament sense poder intervenir, ja sigui perquè no té competències o, en la majoria dels casos, perquè moltes queixes li arriben en primera instància, sense haver-la formulat prèviament a l'Ajuntament.

Majoritàriament, les consultes vénen de la necessitat de la ciutadania de trobar resposta als problemes que els afecten al seu dia a dia, com la mobilitat i l'escassetat de transport públic, la manca d'habitatge de protecció oficial, l'aparcament, els sorolls, la neteja, la manca de neteja pública, l'enllumenat o les voreres.