Un punt de l´avinguda de Francesc Macià

Sabadell anuncia una inversió milionària en obres i reformes a l'espai públic

Fregarà els 3 milions d'euros, segons ha explicat el consistori

Un total de 2.896.310 euros es destinaran a la renovació i millora de les calçades i voreres dels carrers de Sabadell. La Junta de Govern Local ha aprovat avui, inicialment, el projecte que es durà a terme a sis districtes de la ciutat i que tindrà continuïtat a tots els barris.

Les obres corresponen a la fase 4 del projecte Posem Sabadell al dia, que té com a objectiu millorar l'espai públic de la ciutat. Aquesta intervenció preveu actuar a la Via Massagué, ia diferents punts de sis districtes de Sabadell.

La renovació i millora de calçades i voreres permetrà eliminar deficiències als paviments, alhora que es treballa a construir una ciutat més accessible, lliure de barreres arquitectòniques.

Via Massagué és un dels punts on s'actuarà en aquesta fase. L'actuació consta de l'arranjament de la calçada amb la renovació del ferm. Així mateix, també es preveu la intervenció als trams de vorera situat al pas de vianants de la cantonada entre Via de Massagué i el carrer de la Mare de Déu de les Neus. La intervenció prevista en aquest punt millorarà l'accessibilitat de la cruïlla.

També s'intervindrà als carrers de Sant Antoni, Bruges, Colom, Vilarrúbies, Armand Obiols i Noufonts, juntament amb la Travessera de l'Església, la Plaça d'Espanya, la carretera de Prats i la carretera de Caldes. En aquests casos es farà la reparació de voreres per garantir l'accessibilitat i la seguretat.

Noves canalitzacions

Aquest també serà el propòsit de les obres que es faran al voltant del Parc de les Aigües, passeig de Fleming, Via Aurelia i carrer de Jaume I. Pel que fa als carrers de la Palma, Permanyer, Reina Leonor, Feijoo i carretera de Molins de Rei a més de la renovació de ferms i voreres, també es preveu millorar l'accessibilitat del vianant, ja sigui adaptant els guals de vianants, o bé guanyant amplada per al pas de persones, en els casos que això sigui possible. A més, als carrers de La Palma i Permanyer, ia la Carretera de Molins de Rei se substituiran les canalitzacions d'aigua de fibrociment per a tubs de fosa.

Sota el paraigua del projecte Posem Sabadell al Dia, s'han aprovat altres fases de millora que es duran a terme de forma paral·lela com l'asfaltat de carrers que serà visible a l'estiu. També està previst intervenir als carrers de la República i Calasanz Duran, i Avinguda de la Paz. Aquí s'actuarà en elements d'asfalt (calçades i carrils bici) ia les voreres.