Una manifestació del 8 de març

Dones i discapacitat, trencar el sostre estructural

Article d'opinió de la responsable de la Regidoria de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat de l'Ajuntament de Barcelona

Els estereotips de gènere, els prejudicis i les idees preconcebudes són barreres invisibles que han impedit històricament que les dones progressem i conquerim les esferes del poder econòmic, polític i cultural.

Per aquest motiu, el lema de la campanya que l’Ajuntament de Barcelona ha preparat per aquest 8 març és “Trenquem el sostre de vidre”, perquè volem que les nenes d’avui siguin les caps de demà.

Però quan incorporem la perspectiva interseccional i visibilitzem els altres eixos de discriminació que actuen de forma interrelacionada amb el gènere constatem que es configura un sistema d’opressió múltiple.

Això és exactament el que passa amb les dones amb discapacitat. No seria just parlar d’un sostre de vidre quan en realitat s’enfronten a un sostre estructural.

No es tracta de casos individuals, sino d’un fenòmen socialment construït. Les dones amb discapacitat viuen sovint apartades de l’àmbit públic, confinades a l’espai domèstic i allunyades dels processos de presa de decisions. A més d’enfrontar-se a tots els prejudicis que tradicionalment operen en contra de les dones, també han de lluitar contra el capacitisme.

Més de la meitat de persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona són dones, un 55,6%, però si anem a l’àmbit laboral constatem que només el 43,9% de la població activa amb discapacitat són dones.

A més, la contractació de persones amb discapacitat és menor en el cas de les dones. Aquesta diferència es registra tant al mercat ordinari, on 1.474 contractes corresponen a homes en comparació amb els 1.113 contractes que són subscrits per dones, com als centres especials de treball, on es registren 3.600 contractes d’homes respecte als 2.519 contractes a dones.

Pel que fa la taxa d’atur, el 56% de les persones amb discapacitat aturades són dones.

El Govern Municipal, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, treballa per garantir la independència de les dones amb discapacitat, el respecte als seus drets, la promoció de la seva inclusió i el foment de la seva autonomia.

Per la celebració d’aquest 8 de març s’ha treballat tant en assegurar la participació de les dones amb discapacitat en els actes, com en garantir l'accessibilitat universal dels esdeveniments.

L’IMPD també forma part de la Unitat de Transversalitat de Gènere de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona on es treballen aspectes com la formació, els sistemes d’informació amb dades desagregades per sexe i la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans, programes i projectes.

També es treballa en l’organització de xerrades, diàlegs i conferències als centres cívics de la ciutat.

La violència que patim les dones no fa excepcions amb el sector de la discapacitat. Per aquest motiu l’IMPD forma part del Circuit Barcelona  contra la Violència Masclista, on s’ha treballat conjuntament amb el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats en el contingut de la guia de recomanacions per la detecció i atenció de les violències sexuals en vers les dones joves amb discapacitat intel·lectual.

Tenim un llarg camí per recórrer, però mantenim el nostre compromís per transformar entorns, erradicar prejudicis, trencar estereotips i respectar voluntats.

Continuarem treballant per superar els models purament assistencials del passat i avançar cap a un enfocament basat en drets humans.

D’aquesta manera estarem cada cop més a prop de construir el model de ciutat inclusiva, democràtica i igualitària que volem per Barcelona.