Yolanda Díaz - Check

Aprovada a Espanya la prohibició de l'acomiadament automàtic per incapacitat

Aquesta mesura suposa un nou blindatge dels drets de les persones amb discapacitat

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri de Treball i Economia Social, la prohibició de l'acomiadament automàtic per incapacitat, una reforma normativa demanada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).

"El Regne d´Espanya estava violentant la doctrina del Tribunal de Justícia Europea per raó estricta de discriminació amb les persones treballadores amb discapacitat. Doncs bé, el que fem aquí és modificar per primera vegada l´article 49 de l´Estatut dels Treballadors", ha assenyalat la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Díaz ha celebrat que és la primera vegada que es fa "una reforma profunda" a l'acomiadament a Espanya modificant l'article 49 que, en les seves paraules, "és delicat" per "corregir la discriminació i evitar que la definició d'una persona amb discapacitat al món de l'ocupació comporti l'extinció automàtica de la relació laboral".

"És a dir, com passava fins ara, que fos acomiadat amb caràcter automàtic. Això és el que passava avui al nostre país. El que fem a banda de modificar aquest article 49, que deslliga la mort civil dels treballadors amb la relació laboral, dir-li a algú que perquè pateix una discapacitat de caràcter permanent als diferents graus ha de ser acomiadat, això ho corregim", ha manifestat la ministra.

A més de corregir això, la vicepresidenta segona del Govern ha recalcat que afegeixen més preceptes perquè la persona amb discapacitat pugui triar "si vol que la seva relació laboral s'extingeixi o, per contra, si vol romandre al lloc de treball, cal adaptar aquest lloc de treball”. Aquesta norma també estableix un termini de sis mesos, a l'àmbit del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, per emprendre canvis relacionats amb les invalideses de caràcter permanent i els seus diferents graus.

"Fem canvis terminològics a la legislació laboral per evitar aquests efectes pejoratius que també la legislació laboral tenia. En definitiva, avui crec que el nostre país és millor, som més europeus, més socials que mai, guanyem més drets per a la gent treballadora, que crec que avui pot estar molt satisfeta”, ha celebrat Díaz.

El CERMI va denunciar que la regulació vigent fins ara de l'acomiadament automàtic per raó de discapacitat sobrevinguda suposa una "vulneració" del dret a l'ocupació i l'ocupació de les persones amb discapacitat, consagrat a l'article 27 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

L'eliminació de l'extinció automàtica del contracte en els casos en què la persona treballadora accedeix a la situació d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, permet protegir "més eficaçment" l'ocupació de les persones amb discapacitat i compleix el mandat de les propostes recollides al Llibre blanc sobre ocupació i discapacitat.

Aquesta mesura suposa un nou blindatge dels drets de les persones amb discapacitat i permetrà alinear el marc laboral als mandats de la Convenció de Discapacitat.

Una ocupació decent per a les persones amb discapacitat

L'objectiu és oferir una ocupació "decent" per a les persones amb discapacitat, eliminant una discriminació com la que suposava l'acomiadament automàtic en determinades situacions de discapacitat, prioritzant opcions com l'adaptació de l'ocupació o el pas a altres funcions.

A més, es desplegaran les mesures contemplades al Llibre Blanc sobre Ocupació i Discapacitat per reforçar l'accés de les persones amb discapacitat a l'ocupació i eixamplar els seus drets, com es va fer a la recent modificació de l'article 49 de la Constitució Espanyola.

Per tant, és obligatori que les empreses facin els ajustos raonables que permetin que les persones amb discapacitat exerceixin el seu dret a la feina, fins i tot si accedeixen a la situació de discapacitat amb posterioritat a l'inici de la seva activitat professional.

La modificació de l'article 49.1.e) de l'Estatut dels Treballadors eliminarà la referència a l'extinció automàtica per gran incapacitat, incapacitat permanent absoluta i incapacitat permanent temporal, separant amb això aquestes causes "de la mort de la persona treballadora".

La possibilitat d'extingir el contracte, fins ara a les mans de l'empresa, es condiciona a la voluntat de la persona treballadora que podrà sol·licitar una adaptació del lloc de treball raonable, necessària i adequada; o el canvi a un altre lloc de treball vacant i disponible, d'acord amb el perfil professional i compatible amb la nova situació.

El text aprovat també estableix els criteris que permeten determinar quan els ajustaments necessaris constituirien un cost excessiu per a l'empresa valorant, de manera específica, si les despeses d'adaptació es poden sufragar amb ajudes o subvencions públiques de manera parcial o total i també, si escau , si són raonables per a la mida de l'empresa.