Una infermera

Aquestes són les peticions en matèria sanitària que SATSE trasllada als partits

El sindicat ha publicat un comunicat dirigit a tots els partits

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya ha delineat les prioritats en l'àmbit sanitari per guiar les accions del proper Govern després de les eleccions del 12 de maig. La seva principal exigència és que la salut pública i el sistema sanitari ocupin el centre de les prioritats governamentals, abordant de manera decidida els reptes actuals del sector.

En primer lloc, SATSE Catalunya reclama un augment substancial del pressupost destinat a la salut per satisfer les demandes creixents d'una població envellida i amb necessitats de salut cada vegada més complexes. Aquest increment pressupostari és essencial per garantir una atenció sanitària de qualitat i sostenible.

A més, el sindicat subratlla la necessitat d'incrementar el personal d'infermeria, llevadores i fisioterapeutes per fer front a la demanda assistencial creixent present i futura. Això s'ha de basar en un estudi rigorós de les càrregues de treball i una previsió realista de les necessitats de personal segons l'evolució poblacional.

SATSE Catalunya també insta el Govern a complir els compromisos establerts en acords laborals anteriors, incloent-hi millores salarials i condicions laborals equiparables per a tots els professionals sanitaris. Així mateix, demana la reversió de les conseqüències de les retallades del 2010 a les nòmines del personal sanitari per garantir condicions laborals dignes.

En termes de prevenció, el sindicat advoca per invertir en atenció primària i promoure l'autocura, proposant la instauració d'infermeres escolars a tots els centres públics catalans per al proper any lectiu.

A nivell estatal, SATSE Catalunya espera que el Govern català representi els interessos de la infermeria, llevadores i fisioterapeutes als fòrums nacionals, advocant per la requalificació professional i l'aprovació de lleis que estableixin ràtios obligatòries d'infermera/pacient a tots els centres sanitaris.

Per acabar la llista de reivindicacions, el sindicat posa èmfasi que millorar les condicions laborals d'aquests professionals és "fonamental per al benestar de la ciutadania" en general. Per tant, insta els futurs líders polítics, siguin del color que siguin, a reconèixer el valor del treball d'infermeres, llevadores i fisioterapeutes, ja que allò que és bo per a ells és bo per a tota la societat.