Salut Mental

Entitats reclamen la incorporació de polítiques públiques que incloguin la salut mental

Tot i això, el que sol·liciten és que es tracti des d'una visió de ciutadania i comunitària

La importància de la salut mental és al centre de l'agenda política de cara a les properes eleccions autonòmiques a Catalunya.

Les xifres actuals posen de manifest la urgència d‟abordar aquesta qüestió amb polítiques i programes adequats, especialment en un context marcat per la crisi actual.

Des de la Federació Salut Mental Catalunya, s'ha fet una crida a totes les forces polítiques perquè es comprometin fermament amb la implementació de polítiques públiques i socials que integrin la salut mental.

Segons l‟entitat, aquest enfocament ha de partir d‟una visió de ciutadania i comunitat, reconeixent la importància d‟abordar les necessitats dels grups més vulnerables.

És fonamental que tots els departaments del govern de Catalunya s'impliquin de manera real i decidida en aquesta tasca, i que comptin amb el suport del ple del Parlament.

La salut mental no es pot veure com un tema secundari o marginal, sinó com una necessitat imperiosa que ha de ser abordada per tot l'arc parlamentari.

La implicació i la voluntat política són crucials per garantir que s'implementin mesures efectives que promoguin el benestar mental de la població catalana.

Cal destinar recursos adequats i dissenyar estratègies que responguin a les necessitats específiques de cada grup de la societat, especialment aquells que es troben en situacions de més vulnerabilitat.

La Federació Salut Mental Catalunya ha demanat:

 1. Fomentar la plena ciutadania de les persones amb problemàtica de salut mental i addiccions.
 2. Incorporar la perspectiva de gènere i la interseccionalitat al marc de la salut mental i la lluita contra l'estigma.
 3. Fomentar una atenció integrada i integral de base comunitària.
 4. Incentivar la participació de les entitats locals a les polítiques municipals.
 5. Fomentar les xarxes de suport social per a una ciutadania activa en salut.
 6. Incloure les famílies i l'entorn de cures com a agents impulsors de la recuperació.
 7. Implementar plans d‟ocupació inclusius centrats en l‟emancipació.
 8. Desenvolupar polítiques destinades als joves a crear un projecte de vida present.
 9. Garantir una educació pública i inclusiva.
 10. Assegurar uns ingressos regulars i suficients a tota la ciutadania: Renda Bàsica Universal.
 11. Garantir un accés equitatiu a un habitatge digne.
 12. Fomentar iniciatives de gestió emocional per a la infància i l'adolescència.
 13. Impulsar accions que garanteixin una millor atenció i resposta a les situacions d'elevada complexitat.
 14. Millorar l'atenció i formació de les professionals per donar resposta a l'especificitat que requereixen algunes persones amb problemes de salut mental.

A més, altres peticions que ha fet Salut Mental Catalunya perquè s'apliquin de forma immediata són:

 • La continuïtat del Pacte Nacional de Salut Mental amb una partida econòmica adequada i una governança que inclogui tots els actors implicats.
 • La finalització del procés de desinstitucionalització amb els suports socials i comunitaris corresponents i s'hi incorpori la participació plena de les persones.
 • El desplegament destratègies que garanteixin la protecció dels drets incorporant models respectuosos on no sapliquin mètodes coercitius i avançant cap a la contenció zero.
 • La creació duna direcció general de salut mental dins del Departament de Drets socials amb lequip i el finançament adequats per donar les respostes que la ciutadania necessita.
 • El suport a programes de prevenció i acompanyament a la salut mental dadolescents i joves.
 • La consolidació i el desplegament d'estratègies orientades a la millora en l'atenció dels TCA, TEA, TOC, TLP i TDAH.
 • L'impuls d'estratègies socials i sanitàries que garanteixin una resposta millor a les situacions d'elevada complexitat.
 • L'impuls i el desplegament d'estratègies adequades que garanteixin un suport i acompanyament a l'entorn de cura.
 • La consolidació i el reconeixement de les iniciatives desplegades des del moviment associatiu de suport mutu, dinformació, assessorament, acompanyament, capacitació i acció comunitària.