Un tiquet de torn de vot per correu

Menys d'una setmana perquè tanqui el termini per votar per correu a les europees

Els ciutadans amb dret a vot poden fer-ho així fins aquest dijous

El termini per sol·licitar el vot per correu per a les eleccions europees finalitza aquest dijous 30 de maig, encara que els ciutadans tenen fins al proper 6 de juny per poder dipositar-lo a qualsevol oficina de Correus d'Espanya en el seu horari habitual.

Els electors que elegeixin aquest sistema de votació poden sol·licitar-ho fins dijous a qualsevol oficina de Correus o per Internet a través de la seva pàgina web www.correos.es, amb certificat DNI electrònic o un certificat digital vàlid.

A partir d'aquí, Correos disposa de termini fins al 5 de juny per lliurar el sobre amb tota la documentació necessària --incloses les paperetes-- a l'adreça que hagi indicat el sol·licitant.

Com en anteriors cites electorals, els repartidors de Correus intentaran lliurar personalment al votant fins a un màxim de dues vegades la documentació. Després, deixaran un avís d'arribada per a la recollida a l'oficina postal corresponent.

Es pot dipositar fins al 6 de juny

Un cop sol·licitat el vot, l'elector tindrà de termini fins dijous 6 de juny per dipositar la documentació a qualsevol oficina de Correus d'Espanya. Allí, els treballadors de Correus exigiran al votant que s'identifiqui amb el DNI o un document anàleg.

En el cas que la persona interessada no estigui present a l'adreça indicada quan els repartidors de Correus intentin lliurar en persona la documentació, el vot romandrà a l'oficina postal que correspongui.

El dipòsit del vot s'ha de fer en els horaris habituals de les oficines postals.

Delegar el dipòsit del vot

Les persones que van sol·licitar el vot per correu però no puguin acudir personalment a l'oficina de Correus per dipositar el vot, hauran d'atorgar una autorització perquè el lliurament sigui realitzat per una altra persona en nom seu. L'autorització haurà de ser signada per l'elector i acompanyar-se de la fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o altre document oficial identificatiu, així com de la fotocòpia del document identificatiu de la persona a qui autoritza.

Per facilitar la redacció d'aquest document d'autorització amb totes les dades necessàries, Correos recomana utilitzar el model d'autorització que podeu descarregar al web www.correos.es.

El personal de Correus no acceptarà el lliurament de documentació electoral pertanyent a un altre elector si no s'acompanya de la corresponent autorització signada per l'elector, que haurà de ser conservada, juntament amb la fotocòpia del document oficial acreditatiu de l'elector i de qui lliura en nom seu la documentació electoral, per remetre-la a la Junta Electoral de Zona corresponent.