Mapa que representa el cens per municipis per a les eleccions al parlament autonòmic de Catalunya

Què és la Llei d'Hondt i per què té tanta rellevància en aquest 12M?

Aquest sistema s'aplica a l'assignació dels 135 escons del Parlament

La Llei d'Hondt és un sistema de representació proporcional que s'utilitza a diversos països per assignar escons en funció dels vots obtinguts per cada partit en unes eleccions. Aquest sistema va ser creat pel matemàtic belga Victor D'Hondt a finals del segle XIX i ha esdevingut un dels mètodes més utilitzats en sistemes electorals proporcionals.

En el cas de les eleccions catalanes del 12 de maig del 2024, la Llei d'Hondt té un paper fonamental en la distribució d'escons al Parlament de Catalunya. Aquest sistema s'aplica a l'assignació dels 135 escons de la cambra legislativa, determinant quants representants obté cada partit en funció dels vots que rep.

La Llei d'Hondt funciona de la manera següent: es divideix el total de vots obtinguts per cada partit entre 1, 2, 3 i així successivament fins al nombre total d'escons a assignar. Després s'ordenen els quocients resultants de més gran a més petit i s'assignen els escons als partits que tenen els quocients més alts, fins a completar tots els escons disponibles.

Aquesta llei té un impacte directe en la representació política, ja que afavoreix els partits més votats en detriment dels partits amb menys suport popular. Això pot portar a situacions en què partits amb percentatges significatius de vots no obtenen la mateixa proporció d'escons en comparació dels partits més grans.

En el context de les eleccions catalanes del 12 de maig del 2024, l'aplicació de la Llei d'Hondt determinarà la configuració del Parlament de Catalunya i la distribució de forces polítiques en funció dels resultats electorals. Aquest sistema electoral és important per entendre com es reflecteixen els vots dels ciutadans en la representació política i com influeix en la governabilitat i lequilibri de forces en làmbit autonòmic.

Detractors i partidaris de la Llei d'Hondt

Com qualsevol sistema, la Llei d'Hondt també té els seus detractors i ha estat objecte de debat en moments diferents. Alguns crítics argumenten que la Llei d'Hondt pot afavorir els partits majoritaris i penalitzar els partits més petits o emergents. Això és perquè el mètode de càlcul d'aquesta llei tendeix a beneficiar les formacions que obtenen un major nombre de vots, cosa que pot portar a una representació desproporcionada en alguns casos.

D'altra banda, n'hi ha que defensen la Llei d'Hondt per la seva capacitat per proporcionar estabilitat política en afavorir la formació de majories parlamentàries sòlides. A més, s'argumenta que aquest sistema incentiva els partits a buscar el suport d'un nombre més gran de votants en lloc de fragmentar l'electorat.

En el context espanyol, la Llei d'Hondt ha estat objecte de debat en diverses ocasions, però fins ara no hi ha hagut un consens generalitzat per eliminar-lo o modificar-lo substancialment. Els partits més petits solen ser els que més qüestionen aquest sistema, ja que de vegades perceben que els dificulta obtenir una representació proporcional al suport que reben a les urnes.