La façana del Senat d'Espanya

Els senadors van gastar un milió d'euros en viatges a l'últim trimestre del 2023

Així consta al portal de transparència del Senat, a l'apartat del règim econòmic, on es recullen aquestes despeses derivades del transport dels parlamentaris

La despesa dels desplaçaments dels senadors amb càrrec al pressupost de la Cambra Alta va pujar a 990.772 euros els últims tres mesos del 2023, fet que suposen 144.798 euros més que l'any anterior a aquestes alçades i la segona xifra més alta als vuit anys des que es tenen dades, només superat pels registres de 2018.

Així consta al portal de transparència del Senat, a l'apartat del règim econòmic, on es recullen aquestes despeses derivades del transport dels parlamentaris desglossats per trimestres des de l'any 2015.

En concret, durant el quart trimestre del 2023, el total reflectit és de 916.758 euros, dividits entre els viatges parlamentaris, polítics i oficials dels senadors, encara que la facturació total d'aquest període, és a dir, el que realment li costa al Senat, és de 990.772 euros, ja que aquí també s'hi inclouen les despeses de gestió, de cancel·lació i de canvi de bitllets, així com els bitllets emesos pendents d'utilització.

La Cambra Alta corre amb les despeses dels viatges dels senadors als mitjans de transport col·lectiu (avió, tren, autobús o vaixell) per a l'exercici de la seva activitat parlamentària, per realitzar activitats de naturalesa política, sectorial o de representació institucional, així com també els viatges oficials que es realitzin en representació del Senat.

Així mateix, el Senat lliura als parlamentaris una 'Targeta-Taxi' amb un crèdit màxim anual de 3.000 euros, vàlida per cobrir els seus desplaçaments a la Comunitat de Madrid, i, en cas de l'ús del mateix automòbil, s'abonen 0,25 euros per quilòmetre, així com, si escau, els imports dels peatges d'autopistes.

Només superat pel gastat el 2018

Les despeses dels senadors en viatges durant els quatre últims mesos del 2023 (990.772 euros) han suposat la segona xifra més alta des que es van començar a fer públiques aquestes dades, ja fa vuit anys, només superat pel que es va gastar a l'octubre, novembre i desembre de 2018, el muntant del qual va pujar a 1.030.594 euros.

El 2020, quan va esclatar la pandèmia de la COVID-19 i es va tancar gairebé completament l'activitat presencial a la Cambra Alta, les despeses van ser de 652.174,98 euros. El 2021, quan encara hi havia certes restriccions, els costos durant els tres últims mesos van pujar a 784.957,65 euros. I el 2022, el Senat va gastar 845.973,72 euros per aquest concepte durant els tres últims mesos.

El 2019, el darrer any abans de la pandèmia, les despeses en viatge dels senadors van ser de 347.355,36 euros. El 2017 (903.824,42 euros), el 2016 (708.888,48euros) i el 2015 (342.614,72 euros) tampoc van superar els gairebé un milió d'euros de l'últim trimestre del 2023.