Imatge d´un peluix d´ós

El 80% de les agressions sexuals a la infància es cometen sobre nenes o adolescents

Les víctimes de vuit de cada deu agressions sexuals a la infància són nenes o adolescents

Les víctimes de cada deu agressions sexuals que es produeixen durant la infància són nenes o adolescents. Així es desprèn de l'estudi 'Silenciades' que ha presentat Save The Children amb motiu del 8 de març.

Segons l'informe, el 2022 es van interposar a Espanya 18.731 denúncies per violència sexual, de les quals gairebé la meitat (un 45%) tenia com a víctima una persona menor de 18 anys.

D'aquestes denúncies, el 82% eren nenes o adolescents, i per això, per a l'organització, "ser nena torna a ser un factor de risc determinant per poder patir una agressió d'aquest tipus".

Pel que fa als agressors, les dades de delictes sexuals comeses tant per persones adultes com per persones entre els 14 i els 17 anys --edats en què ja hi ha responsabilitat penal-- reflecteixen que en el 97% dels casos l'agressor és un home.

Save the Children també ha recordat que l'entorn digital és un espai més on la infància i l'adolescència es desenvolupa i la pornografia està també condicionant la manera com nens, nenes i adolescents es relacionen entre si.

Segons l'informe Desinformació Sexual de l'organització, gairebé 7 de cada 10 adolescents consumeixen pornografia, i de mitjana accedeixen als continguts sexuals per primer cop als 12 anys. Una pornografia que és de consum massiu en línia, gratuïta i il·limitada i els seus continguts estan basats de manera majoritària en la violència i la desigualtat.

Pornografia i agressions grupals

L'organització adverteix que la pornografia mostra aspectes que els nois i noies poden reproduir com la no necessitat de demanar consentiment o la negativa per part dels homes, l'absència de mètodes anticonceptius, l'estigmatització dels cossos i la cosificació com a objecte de plaer de la dona o lestabliment de rols desiguals: domini (nois) i submissió (noies).

Pel que fa a les agressions grupals, l'estudi assenyala que el nombre d'agressions sexuals comeses per més d'una persona ha augmentat en els darrers anys més d'un 64%.

Tot i això, encara està lluny de les xifres d'agressions sexuals individuals, representant el 2022 un 4,2% del total.

I, pel que fa a la infància i l'adolescència que pateix aquestes agressions, el Ministeri d'Interior ha assenyalat que el perfil de la víctima és el d'una nena o adolescent sola, amb una edat mitjana de 15 anys, els agressors dels quals tenen una edat similar, es coneixen amb anterioritat i el delicte sol cometre's amb penetració i violència.

"Hem de tenir en compte que més d'un 10% de les agressions sexuals múltiples són gravades o fotografiades com a senyal de domini ia l'espera d'un reconeixement del grup d'iguals, cosa que mostra de manera clara com afecten les noves tecnologies i Internet a la manera de relacionar-se de nens, nenes i adolescents", ha explicat Catalina Perazzo, directora d'Incidència Política i Social de Save the Children.

Davant d'aquestes dades, l'organització reclama una legislació específica que desplega mesures de prevenció que preveu la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la Violència com l'educació afectivosexual o en un ús segur i responsable de les noves tecnologies.

"La pornografia no pot ser la professora de sexualitat de nens, nenes i adolescents perquè estem parlant de ficció, no és real. És com si ensenyéssim a conduir adolescents amb videojocs de carreres de cotxes", ha indicat Perazzo.

A parer seu, "és fonamental implantar una educació afectivosexual des d'edats primerenques perquè nens i nenes puguin establir relacions més sanes i més igualitàries, així com dotar-los d'eines perquè puguin fer un ús segur d'Internet i les xarxes socials".

Així mateix, l'organització considera que, quan la violència ja s'ha produït, cal que nenes, nens i adolescents que han estat víctima siguin atesos amb les garanties més grans i respectant tots els seus drets.

Per això, Save the Children proposa la formació inicial i constant de tots els professionals de l'àmbit jurídic i la coordinació de tots els recursos existents per atendre la infància víctima, així com els agressors adolescents.

En l'atenció als adolescents que han comès una agressió, l'organització aposta per intervenir no només individualment amb l'agressor, sinó també amb el seu entorn per a una reparació eficaç a llarg termini.