Una planta depuradora d'Agbar

Aigües de Barcelona avança en les seves inversions per pal·liar la sequera

Les obres continuen progressant en sintonia amb la Generalitat

Aigües de Barcelona continua amb el pla d'inversions per complir l'execució de les obres previstes a la Llei 9/2023 de mesures extraordinàries per fer front a la sequera, aprovada per la Generalitat. En plena coordinació amb les administracions públiques competents i amb l'objectiu d'aprofitar tots els recursos hídrics disponibles, la companyia duu a terme diverses obres de construcció per aprofitar al màxim tots els recursos disponibles.

Fins ara ja ha finalitzat i està en funcionament l'obra prevista a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí, per permetre el tractament avançat amb filtres de carbó actiu de l'aigua subterrània. Aquesta acció permet separar completament l'aigua superficial, tractada amb un procés d'osmosi inversa, de l'aigua subterrània, aportant així una resiliència més gran.

També s'han finalitzat les obres de la primera fase de l'ETAP Besos per recuperar el recurs del Rec Comtal per a l'abastament. A més, s'ha iniciat un projecte d'ampliació de l'ETAP Besos per aprofitar l'aigua des de la capçalera, a fi de, juntament amb la construcció de pous nous i la captació d'aigua superficial del riu Besòs, multiplicar-ne la producció, gràcies a la aplicació de tècniques avançades com la ultrafiltració i l'osmosi inversa. Aquesta actuació suposarà una nova aportació total d‟aigua del 15% del consum actual a la regió metropolitana.

D'altra banda, s'està executant l'ampliació del Tractament d'Òsmosi Inversa als pous Estrella, a Sant Feliu de Llobregat, on s'està construint una línia d'osmosi inversa nova i una nova línia de carbó actiu; garantint així l'aprofitament de l'aqüífer i la qualitat d'un recurs necessari en el context de sequera actual. Es preveu que aquesta actuació finalitzi el primer trimestre del 2025.

També està en marxa la construcció d'un nou camp de pous, ubicats als municipis de Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, per extreure aigua de la part alta de l'aqüífer del Baix Llobregat i portar-la a l'ETAP de Sant Joan Despí, podent obtenir un recurs de 0,8 m3/s. Aquest conjunt de pous també permetrà la recàrrega de l‟aqüífer quan les condicions ho permetin.

Addicionalment, una altra de les obres previstes és l'ampliació dels tractaments d'osmosi inversa a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí, que convertiran la planta a la més avançada d'Europa i permetrà augmentar la resiliència i la capacitat de tractament amb un increment de fins a 4m3/s en la capacitat de producció amb osmosi inversa.

Així mateix, la companyia està fent altres accions complementàries en la situació actual de sequera per augmentar la resiliència hídrica com l'adequació de la infraestructura al Port de Barcelona, la regulació de pressions i altres actuacions operatives.

En definitiva, el pla integral d'inversions d'Aigües de Barcelona, que permetrà solucionar definitivament els problemes de sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona, inclou les esmentades inversions i altres actuacions per un import total de fins a més de 900 milions d'euros. L'aposta de la companyia per la regeneració i la reutilització com la solució més sostenible als problemes actuals de sequera fa més necessari que mai tirar endavant el projecte Next Generation al pol Petons. Aquesta inversió permetria desvincular-nos, per fi, de la necessitat que plogui i garantir la resiliència hídrica de més de 5 milions de ciutadans de la regió metropolitana de Barcelona. El projecte està impulsat per Aigües de Barcelona i compta amb l'aval de la Generalitat i de l'AMB, per resiliència de l'abastament d'aigua potable a la regió metropolitana de Barcelona.